V poradí už druhé stretnutie zástupcov mesta Piešťany so starostami okolitých obcí, týkajúce sa návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, sa uskutočnilo minulý piatok 27. februára. Návrh nového predpisu môžu dotknuté obce a mestá pripomienkovať do konca marca. Podľa primátora Miloša Tamajku Piešťany majú v pláne k vyhláške zaujať nesúhlasné stanovisko a zároveň žiadajú spolu so starostami obcí o účasť na rokovaní rezortu o pripomienkach.

 IMG_4218

Návrh vyhlášky sa dostal k zástupcom miest a obcí v regióne začiatkom januára. Vedenie piešťanskej radnice začalo okamžite podnikať kroky k tomu, aby bola stiahnutá. „Rokoval som s predsedníčkou Štátnej kúpeľnej komisie. Chceli sme, aby bola vyhláška v tomto znení stiahnutá,“informoval na stretnutí viceprimátor mesta Michal Hynek.

Keďže k stiahnutiu dokumentu do týchto dní neprišlo, radnica využije možnosť zaujať k nemu stanovisko. „Urobíme všetko pre to, aby vyhláška v tomto znení neprešla. Nevidíme na to dôvod, veď už aj teraz existujú legislatívne možnosti ako liečivé vody chrániť. Z tohto hľadiska je vyhláška zbytočná a myslíme si, že dokonca diskriminačná,“ doplnil viceprimátor. Ochranné pásma sú totiž síce okrem Piešťan vyhlásené pre 17 lokalít na Slovensku, no až trinásť z nich nemá žiadne zakázané činnosti. Len pre tri platia čiastočné obmedzenia, ktoré ale nebránia ich ďalšiemu rozvoju. Analogické obmedzenia, ako sú navrhované pre Piešťany majú len Bojnice. Geológ Miroslav Král, ktorého Piešťany prizvali k riešeniu tohto problému si myslí, že „ministerstvo ide v tomto prípade nad rámec zákona a vstupuje do regionálnych kompetencií obcí“.

Mesto Piešťany v stanovisku adresovanom rezortu zdravotníctva  vyjadrí zásadný nesúhlas s rozsahom navrhovaných zakázaných činností. Ten je podľa zástupcov radnice neprimeraný a nepodložený žiadnymi odbornými argumentmi. Zo zakázaných činností požadujú aj vyradiť zákaz odoberať podzemnú vodu z hornín fatrika okrem prirodzených výverov. „Tento zákaz by absolútne pochoval cestovný ruch v Piešťanoch. Ochraňuje len súčasných prevádzkovateľov vrtov a naopak neodôvodnene diskriminuje ďalších potenciálnych investorov,“ nechal sa počuť primátor Piešťan Miloš Tamajka. Narážal aj na vlastníka termálneho vrtu pri Poliklinike, s ktorým podľa svojho vyjadrenia vedie intenzívne rokovania ohľadom výstavby termálneho kúpaliska v Piešťanoch.

Zástupcovia rezortu, ktorých vyjadrenie sme priniesli v článku Ministerstvo pripravuje zvýšenú ochranu prameňov, dotkne sa aj nových vrtov  však tvrdia, že práve vrty ako ten pri poliklinike sú podľa stanoviska hydrogeológov vo vrstve, ktorá môže ohroziť termálne pramene a aj preto pristúpili k ich zvýšenej ochrane.  Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva SR Martina Šoltésová zároveň uviedla, že závery odborníkov sú k dispozícii k nahliadnutiu.

Vedenie mesta ale nesúhlasí i so zákazom ďalších činností, ktorý vyhláška prináša. Zákaz odoberať vodu z povrchových tokov na technologické účely by napríklad znemožnil vykonávať dôležité činnosti – čistenie komunikácií, závlahy verejnej zelene, či požiarnu bezpečnosť. Zákaz meniť nastavenú hladinu v Obtokovom ramene Váhu je zasa v protiklade s kompetenciami správcu toku – Povodia Váhu. Zákaz vykonávať chemický posyp komunikácií je pre Piešťany akceptovateľný len na Kúpeľnom ostrove a v jeho bezprostrednom okolí.

Zástupcovia Piešťan a dotknutých obcí okrem zaujatia stanoviska súčasne žiadajú aj o účasť na zasadnutí komisie, ktorá bude jednotlivé pripomienky vyhodnocovať. To by sa malo uskutočniť v najbližších týždňoch, nakoľko vyhláška má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015.

Správu dnes zverejnilo mesto na svojej stránke a o vyjadrenie k nej sme požiadali aj hovorkyňu Ministerstva zdravotníctva SR. Odpoveď rezortu prinesieme v ďalšom článku.

Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972