Komunálne voľby 2010Obvod č. IVSamospráva

RNDr. Ján Šmída

By 16. novembra 20102 decembra, 2010No Comments

RNDr. Ján Šmída, 53 rokov

stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

volebný obvod č. 4, kandidát číslo 19

[singlepic id=7257 w=320 h=240 float=right]Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave učitelstvo biológie a chémie, v roku 1994 vykonal rigoróznu skúšku. Od roku 1982 je stredoškolským učiteľom na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany, kde momentálne vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie. V ochrane prírody sa angažuje v akcii „BUFO“ (záchrana žiab na Striebornici), pracuje ako stráž prírody v oblasti Piešťan, zaoberá sa menežmentom vodnej plochy Sĺňava. Dlhodobo sa zaoberá problematikou mládeže a športu. V poslednom volebním období bol nezávislý poslanec za Stranu zelených. Je ženatý, bohatý na deti.

Za svoju prioritu pokladám smerovanie Piešťan k príjemnému kultúrnemu mestu pre občanov I návštevníkov. Chcem aktívne presadzovať zlepšenie života predovšetkým na sídlisku A. Trajan, kde žijem (problematika parkovania, čistoty, bezpečnosti). Chcem pomôcť mladým k vytvoreniu priestoru pre aktivity (polyfunkčná scéna, podpora skautingu, záujmové činnosti). Budem podporovať cyklotrasy v Pieťanoch a okolí, rekonštrukciu mestského parku, obnovenie Lida, využite vodnej plochy Sĺňava. Hlásim sa k občianskej skupine “piešťanskí zelení”.

Predkladám vám program na obdobie r. 2010-2014

OCHRANA PRÍRODY, EKOLÓGIA

– založenie inštitúcie mestskej botanickej záhrady

– vybudovanie informačného bodu ako základu pre stanicu piešťanskej ornitológie (interaktívna kamera na Vtáčom ostrove, záchranná stanica pre vtáctvo na Kúpeľnom ostrove)

– pokračujúca rekonštrukcia uličných stromoradí v meste

– podpora zelených stein na sídliskách, strešnej zelene a zachytávania dažďových vôd

SOCIÁLNE CIELE, KVALITA ŽIVOTA OBYVATEĽOV

– oživenie Skautského domu

– podpora výstavby Domu sociálnych služieb a výstavby nového Domu smútku na severnom cintoríne

– doplnenie tréningového cvičebného areálu – ihriska pre dôchodcov pri Dubovej

– podpora voľnočasových aktivít mladých ľudí – vytvorenie polyfunkčnej scény

– optimalizácia parkovacích miest- stavba prvého parkovacieho domu na sídlisku Adam Trajan

– riešenie nedostatku športovísk a detských ihrísk v severnej časti Piešťan

CESTOVNÝ RUCH, ATRAKTIVITA MESTA

– pokračovanie vytvárania parku a cyklotrás pozdĺž toku Dubová, dotváranie bezpečnej siete cyklistických chodníkov v meste a do okolia, mapa cykloturistiky

– obnova a rekonštrukcia piešťanského mestského parku

– podpora obnovy Kolonádneho mosta, výstavby plavárne

– obnova kúpaliska a rekreačného areálu na Lide

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972