Po dvoch rokoch od založenia má oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) fungujúcu prezentáciu na webe aj v anglickom jazyku. Jej dozorná rada je však dlhodobo bez šéfa a nemôže plniť svoju kontrolnú funkciu.

rezort piestany web

Na tento nedostatok opakovane na zasadnutiach mestského zastupiteľstva upozorňuje poslanec Miloš Tamajka (Smer-SD), ktorý je podpredsedom dozornej rady. Predsedu na začiatku existencie tejto organizácie nominovali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ten však po pár mesiacoch odstúpil a doteraz nemá nasledovníka. Dozor nad operáciami v Rezorte Piešťany, jeho vedením ani kontrolu ročných uzávierok nemá kto vykonávať.

„Je to otázka nominácií a je to otázka procesná, ale pýtam sa ostatných členov rady: Čo robili doteraz?“ reagoval na túto situáciu primátor Remo Cicutto. Miloš Tamajka niekoľkokrát na zastupiteľstve povedal, že stanovy mu ako podpredsedovi nedovoľujú dozornú radu podať.

Na aprílovom zastupiteľstve sa poslanec Michal Hynek primátora spýtal, čo ako zástupca samosprávy v Rezorte Piešťany urobil preto, aby bola vzniknutá situácia napravená.

„Vyzval som predstavenstvo a generálneho riaditeľa (kúpeľov, pozn. red.) na obsadenie tejto pozície. Pán generálny riaditeľ určil osobu, meno neviem, a valné zhromaždenie ju schválilo. Táto osoba sa neujala funkcie,“ odpovedal Remo Cicutto, ktorý v apríli na žiadosť Michala Hyneka predložil zastupiteľstvu aj správu o doterajšom fungovaní OOCR.

Začiatkom apríla sme informovali, že web stránka visitpiestany.sk má už aj anglickú verziu, tá však bola krátko po zverejnení článku kvôli technickým problémom nefunkčná. Aktuálne nájdu návštevníci tohto webu informácie o Piešťanoch aj v anglickom jazyku. Teraz by mal Rezort Piešťany zapracovať na komunikácii prostredníctvom sociálnych sietí. Jeho oficiálna stránka na Facebooku sa totiž zatiaľ páči iba trom desiatkam ľudí.

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972