Rekordne dlhé rokovanie nevydržala polovica poslancov

28. februára 2013 Off Od

Po šiestich hodinách nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Naši volení zástupcovia hovorili 27. februára o niekoľkých závažných témach.

Najdlhšiu debatu, ale bez konkrétneho výsledku, vyvolali pravidlá kontrolnej činnosti, ktoré predložil staronový kontrolór Peter Konečný. Najmä poslanci Iveta Babičová (SDKÚ-DS) a Marián Dubovský (nezávislý) mali k tomuto návrhu niekoľko výhrad. Stiahnutie materiálu z rokovania však zastupiteľstvom neprešlo a preto sa o ňom hovorilo ešte desiatky minút. Nakoniec stiahol na žiadosť poslancov vlastný návrh sám kontrolór.

Dlho sa hovorilo aj o Rezorte Piešťany, keďže o jeho činnosti po roku od založenia prišla podať informácie riaditeľka Katarína Hallová. Niekoľko poslancov vyjadrilo nespokojnosť s fungovaním oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Milan Gajdoš (Smer-SD) kritizoval mestskú políciu pri prerokovaní výročnej správy o jej činnosti a jeho stranícky kolega Milan Máček tlmočil sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu.

Ďalšou veľkou témou bola mestská časť Kocurice. Na začiatku vystúpil jeden z jej obyvateľov a vedeniu radnice preložil petíciu proti rušeniu niektorých autobusových spojov.

Na záver primátor Remo Cicutto informoval, že zvolá mimoriadne stretnutie k množstvu výtlkov na cestách. Náklady na ich opravu sú podľa neho niekoľkonásobne vyššie ako čiastka vyhradená v rozpočte a preto musia poslanci rozhodnúť, odkiaľ chýbajúce peniaze vziať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič