Radnica žiada o dotáciu na opravu strechy Kolonádového mosta

6. decembra 2013 Off Od

V rámci výzvy ministerstva kultúry by mohla byť opravená aj fasáda Centra voľného času Ahoj. Mesto podalo dva projekty, vďaka ktorým by z európskych fondov mohlo získať spolu takmer 100-tisíc eur. Ministerstvo rozhodne o žiadostiach do apríla.

[singlepic id=40382 w=520 h=340 float=center]

Prvá z nich je smerovaná na opravu strechy Kolonádového mosta. Z programu Obnovme si svoj dom žiada samospráva dotáciu na zhotovenie izolácie strechy, pretože je v dezolátnom stave. Obrastá ju mach a má poškodenú hydroizoláciu. Celkový rozpočet na opravu strechy je 34 629 eur, požadovaná dotácia je vo výške 32 897 eur.

REKLAMA

Kolonádový most je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1987. V rokoch 2001 a 2007 bol vyhotovený diagnostický posudok aktuálneho stavu mosta, ktorý odporúčal postupnú sanáciu jeho jednotlivých častí. Cieľom projektu je ochrana kultúrneho dedičstva, realizácia technickej bezpečnosti pamiatky a vylepšenie jej estetického vzhľadu.

Do opravy fasády a osvetlenia mosta radnica investovala v tomto roku 88-tisíc eur. Okrem toho má spracovaný projekt na rozsiahlejšiu opravu, ktorá počíta s obnovu pitného pavilónu za sochou Barlolámača a ďalšími významnými zmenami.

Druhá žiadosť o dotáciu je zameraná na rekonštrukciu Centra voľného času Ahoj. V prípade úspešnosti projektu bude použitá na opravu fasády. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou vďaka svojej historickej, architektonickej, umelecko-remeselnej a urbanistickej pamiatkovej hodnote. Bola postavená začiatkom 20. storočia. Keďže sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta, vyžaduje opravu fasády, na ktorej je omietka pod vplyvom poveternostných podmienok v kritickom stave. Celkový rozpočet na opravu fasády je 66 015 eur, mesto požaduje dotáciu vo výške 95%, teda 62 714 eur.

Text: Tlačová správa MsÚ/Martin Palkovič Ilustr. foto: Martin Palkovič