Biologicky rozložiteľný odpad nesmie byť znečistený inými druhmi smetí, ktoré by mohli poškodiť drviaci stroj. Preto mestský úrad žiada Piešťancov zapojených do zberu bio odpadu, aby ho dôsledne triedili.

REKLAMA

kia akcia

Biologicky rozložiteľný odpad je treba ukladať do nádob voľne, nie v igelitových vreciach, nie zviazaný drôtmi alebo špagátmi a tiež nesmie obsahovať žiadne iné zložky odpadov (kamene, plasty ani kovové predmety), ktoré by mohli poškodiť drviaci mechanizmus stroja. Do nádob na bio odpad patrí iba odpad z kosenia trávy, vytrhanej buriny, hrabania lístia, orezávky stromov a strihania kríkov.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972