Radnica sa polepšila v transparentnosti

12. decembra 2012 Off Od

V rebríčku Transparency International skončili Piešťany na 11. mieste a získali známku B. Od posledného hodnotenia je to posun o 23 priečok. Medzi pretrvávajúce nedostatky zaradili tvorcovia rebríčka napríklad nezverejňovanie majetkových priznaní primátora a poslancov na internete.

[singlepic id=37855 w=520 h=340 float=center]

 

„Celkovo sa transparentnosť slovenských miest mierne zvýšila. Čiastočne to súvisí s prijatou národnou legislatívou (povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, masové zavedenie elektronických aukcií), a čiastočne vlastným zlepšením samospráv najmä v oblastiach zverejňovania materiálov zo zasadnutí zastupiteľstiev,“ konštatujú autori hodnotenia.

K materiálom, ktoré kedysi dostávali iba mestskí poslanci, majú dnes prístup aj obyvatelia Piešťan. Radnica tiež sprehľadnila povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv.

Hodnotenie stovky najväčších samospráv sa uskutočnilo v septembri tohto roka. Výsledky sú známe od 11. decembra. Rovnako ako v roku 2010 vyhrala Šaľa. Naše mesto predbehli aj Martin, Rožňava, Petržalka, Žiar nad Hronom, Smižany, Bratislava, Ružomberok, Banská Bystrica a Žilina.

REKLAMA

Piešťany si vo väčšine ukazovateľov polepšili, celkovo dosiahli skóre 62 %. Zatiaľčo pred dvoma rokmi dostala naša radnica za sprístupňovanie informácií iba 40 %, teraz to je 78 %. Za verejné obstarávanie má aktuálne maximálnych 100 %, predtým to bolo 77 %. Naopak o polovicu sa zhoršila v predaji a prenájme majetku. V tejto oblasti jej autori hodnotenia dali 50 %.

„Výsledky sú nádejnou správou, keďže vyššia transparentnosť znižuje riziká neefektívneho míňania verejných prostriedkov a zmenšuje priestor pre korupciu,“ píše sa v analýze.

Naše mesto má čo doháňať v oblasti etiky (23 %), personálnej politiky (0 %) a obecných podnikov (25 %). Tvorcovia hodnotenia napríklad upozornili, že na internete chýbajú majetkové priznania primátora a poslancov, informácie o hospodárení firiem zriadených mestom aj zápisnice z výberových konaní obsahujúce poradie uchádzačov a mená členov výberových komisií.

Kompletné výsledky rebríčka Otvorená samospráva 2012 nájdete tu.

Text a foto: Martin Palkovič