Bilanciu mestského rozpočtu vylepší predaj nepotrebného majetku – dvoch objektov bývalých verejných toaliet, ktoré by mali vďaka súkromným majiteľom nájsť nové využitie.

[singlepic id=48149 w= h= float=center]

Na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva schválili poslanci odpredaj WC na Winterovej aj na Staničnej ulici. Za prvé z nich získa samospráva od spoločnosti Interim s. r. o 23 800 eur, za druhé zaplatí firma Roko plus, s. r. o. 25 020 eur. Obe ponuky viac než dvojnásobne prevyšujú minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Poslanci o týchto dvoch verejných súťažiach rozhodovali bez diskusie. O budovy sa uchádzalo 18 záujemcov, iba desať však splnilo stanovené podmienky. Tou rozhodujúcou bola najvyššia ponúknutá suma.

Bývalé toalety zatvorila radnica koncom minulého roka pretože boli v strate. Pamiatkový úrad obmedzil využitie objektu na Winterovej ulici, pretože stojí na území metského parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pôvodne rozmery budovy musia zostať zachované, stavebné úpravy sú povolené iba vo vnútri. Bývalých WC na Staničnej ulici sa tieto obmedzenia netýkajú.

Text a foto: Martin Palkovič

REKLAMA

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972