Radnica požiada o 2,5 mil. eur na opravu Kolonádového mosta

Radnica požiada o 2,5 mil. eur na opravu Kolonádového mosta

28. januára 2014 Off Od

Klenot slovenskej funkcionalistickej architektúry môže mať už o pár rokov nové využitie. Mesto pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na jeho rekonštrukciu. Projekty musia byť orientované na osvetovú činnosť.

[singlepic id=40382 w= h= float=center]

Obchody na Kolonádovom moste by mohli byť nahradené výstavnými alebo muzeálnymi priestormi, ktoré nájdu využitie v oblasti cestovného ruchu. Posilnenie kultúrneho potenciálu v regiónoch je totiž hlavným cieľom výzvy ministerstva pôdohospodárstva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií.

Mesto Piešťany čaká na možnosť čerpať dotácie z európskych fondov na opravu Kolonádového mosta už roky. Teraz má šancu získať až 2,5 mil. eur. Poslancov o tom na januárovom zastupiteľstve informovala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová. Žiadosť treba poslať začiatkom apríla. Ak bude úspešná, projekt sa premení na realitu najneskôr v októbri budúceho roka.

„Musíme spracovať hlavne popisnú časť projektu, aby sme ho orientovali na osvetovú činnosť,“ vysvetlila Denisa Bartošová a dodala, že Kolonádový most bude témou jedného z najbližších rokovaní zastupiteľstva.

Poslanci totiž musia schváliť spolufinancovanie vo výške 5%, zmenu využitia tejto kultúrnej pamiatky a rozhodnú aj o novom správcovi majetku. „Správcom nemôže byť Mesto Piešťany, ale kultúrna inštitúcia, takže bude treba zasahovať aj do ich zriaďovacích listín,“ pokračovala prednostka.

Bližšie využitie Kolonádového mosta zatiaľ nechcela špecifikovať. Mesto má podľa jej slov vlastné návrhy, ale prediskutuje ich s odborníkmi a konečný projekt predloží zastupiteľstvu.

Priestory, ktoré dnes slúžia ako obchody, by sa mohli zmeniť napríklad na informačné centrum, galériu alebo múzeum. Za Barlolámačom má byť pitný pavilón. Pamiatka okrem prejde rekonštrukciou.

Kolonádový most je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1987. V rokoch 2001 a 2007 bol vyhotovený diagnostický posudok aktuálneho stavu mosta, ktorý odporúčal postupnú sanáciu jeho jednotlivých častí. Cieľom projektu je ochrana kultúrneho dedičstva, realizácia technickej bezpečnosti pamiatky a vylepšenie jej estetického vzhľadu.

Do opravy fasády a osvetlenia radnica vlani investovala 88-tisíc eur. Uchádza sa tiež o 30-tisíc eur na opravu strechy.

Text a foto: Martin Palkovič