Samospráva

Radnica odmení učiteľov

By 24. januára 2012No Comments

Blíži sa každoročné oceňovanie pedagógov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo svojej profesii. Návrhy s menami kandidátov na toto ocenenie môžu posielať žiaci i rodičia do 8. februára.

[singlepic id=24754 w=320 h=240 float=left]Cieľom je spoločensky a morálne oceniť aktívnych učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času na území mesta Piešťany. Na ocenenia môžu byť navrhnutí pedagógovia za dlhoročnú osobnú angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, za kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese alebo za vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom.

Návrhy musia obsahovať meno, priezvisko, adresu a dôvod nominovania, na základe ktorého bude príslušná komisia vyberať pedagógov na ocenenie.

Návrhy treba poslať do 8. 2. 2012 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Referát školstva, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany.

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972