Napriek záverom štúdie uskutočniteľnosti dnes mestskí poslanci rozhodli, že projektová dokumentácia pre realizáciu plaveckého centra bude dokončená. Následne má samospráva hľadať zdroje na postavenie vonkajšej časti kúpaliska. V hre je aj predaj akcií v spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

kupalisko-03

Po dlhej diskusii sa na tom zhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní. Príprava projektu bude teda pokračovať v nezemnej forme, bez úprav ktoré by mohli znížiť náklady na realizáciu. Autori štúdie uskutočniteľnosti navrhovali redukovať výšku investícií do budov, nahradiť bazény z antikoru keramickými alebo postaviť pohyblivú konštrukciu na prekrytie kúpaliska.

O týchto zmenách poslanci nerokovali. Zaoberali najmä možnosťami získania termálnej vody pre tento projekt, jeho cieľovou skupinou a prínosom pre rozvoj cestovného ruchu. Okrem toho sa dotkli aj otázky financovania. To má byť zabezpečené kombináciou prostriedkov získaných z predaja cenných papierov, z vlastných zdrojov samosprávy a z úveru.

Predbežné náklady na projekt sú vyčíslené na 6 mil. eur bez DPH. Posledná známa predajná cena jednej akcie kúpeľov je 33,19 eur. Mesto by podľa tejto 13 rokov starej informácie mohlo predať svoj podiel v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany za približne 5 mil. eur. Iné cenné papiere v takejto hodnote nemá.

Text: Martin Palkovič, Vizualizácia: MsÚ/Proma

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972