Samospráva

Radnica aj tento rok rozdelí dotácie

By 16. januára 2012No Comments

Spolu 19 916 eur dostanú subjekty pôsobiace v oblasti športu, zdravotníctva, charity, kultúry, ekológie a školstva.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Výšku dotácií pre jednotlivé oblasti schválilo v decembri mestské zastupiteľstvo (MsZ). Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu o peniaze z mestskej kasy žiadať do 15. februára. Komisie MsZ potom do 30 dní rozhodnú, či jednotlivé žiadosti odporučia na schválenie. Dotácie do 1000 eur schvaľuje primátor, o vyšších sumách rozhoduje zastupiteľstvo.

V oblasti telovýchovy a športu bude tento rok prerozdelených 3 872 eur. Komisia školstva, športu a mládeže bude prihliadať na výkonnostnú úroveň a dosiahnuté výsledky, spoluprácu s Mestom Piešťany, stav a charakter členskej základne, predpokladaný prínos aj na reprezentáciu mesta.

Do zdravotníctva a ochrany zdravia pôjde 3 320 eur. Peniaze sú určené najmä na podporu aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života, ale aj na protidrogovú prevenciu.

Medzi charitatívne subjekty pôsobiace v humanitárnej a sociálnej oblasti rozdelia taktiež 3 320 eur. O dotáciu sa môžu uchádzať projekty určené deťom a rodinám nezamestnaných a sociálne slabých občanov. Podporené budú aj novo vznikajúce subjekty alebo aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách.

Oblasť kultúry dostane 3 872 eur. O tom ako tieto prostriedky rozdeliť rozhodne príslušná komisia ma základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúcej činnosti žiadateľov alebo významu podujatí, ktoré žiadatelia v Piešťanoch organizujú. Do úvahy bude braná aj reprezentácia Piešťan doma a v zahraničí.

Na zlepšenie životného prostredia pôjde 1 660 eur. Do tejto oblasti patrí aj ochrana prírody a prírodných hodnôt, podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia, podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia alebo spracovania projektov na ochranu životného prostredia.

Na školstvo a vzdelávanie sa v mestskom rozpočte našlo 3 872 eur. Tieto peniaze dostanú subjekty, ktoré realizujú netradičné aktivity, podujatia zamerané na tradície alebo skvalitnenie výučby a vzdelávania.

Uchádzači o dotácie z mestského rozpočtu nájdu potrebný formulár na webe mesta.

Autor: Martin Palkovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972