Prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií čakajú kontroly

Prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií čakajú kontroly

22. augusta 2014 Off Od

Podľa štatistík vytriedi každý Piešťanec v priemere 206 kg odpadu ročne. Mestský úrad chce toto číslo ešte zvýšiť.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=T_B1f1mk4J4[/youtube]

REKLAMA

MONKEY

Je to jedna z priorít Programu odpadového hospodárstva do roku 2015, ktorý poslanci schválili v júni. Vlani predstavoval podiel separovaného odpadu 36 % z celkového množstva.

K dôslednejšiemu triedeniu majú prispieť kontroly v reštauráciách a hoteloch, kde sa pracovníci mestského úradu zamerajú na biologický odpad z kuchýň a jedlé oleje. Radnica o tom informovala na svojej web stránke. Pôvodcovia odpadov sú pri kontrole povinní poskytnúť pravdivé informácie o produkcii odpadov, o spôsobe ich zberu, prepravy a predložiť všetky doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov.

Kontroly na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 18/2007 o odpadoch budú prebiehať v septembri. Túto aktivitu odobrilo aj mestské zastupiteľstvo.

(red)

REKLAMApn_inline_web494