Krajské zastupiteľstvo včera vyradilo internát Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej zo siete škôl a školských zariadení. O jeho ďalšom využití rozhodne zrejme až budúci rok. Historická budova pri Kolonádovom moste je prázdna už od septembra.

internat spse

REKLAMA

kia akcia

Úrad samosprávneho kraja odôvodnil zrušenie internátu nevyhnutnosťou čiastočnej rekonštrukcie a s tým spojených finančných nákladov. V materiáli predloženom poslancom sa ďalej uvádza, že internát nedokázal „zabezpečiť svoju činnosť bez toho, aby sa sústavne nedostával do platobnej neschopnosti.“ V roku 2013 musel túto finančnú situáciu riešiť zriaďovateľ úpravou rozpočtu vo výške 19-tisíc eur. Tieto peniaze boli použité na osobné a prevádzkové náklady, najmä na energie.

Ešte pred vylúčením internátu zo siete školských zariadení navrhol krajský poslanec a primátor Remo Cicutto, aby sa župa zaoberala možnosťou využitia Vily Löger pre potreby Balneologického múzea. Zriaďovateľom tejto inštitúcie je Trnavský samosprávny kraj a v jej depozitári je množstvo exponátov, ktoré nie sú prístupné verejnosti pre nedostatok priestorov.

Následne dal poslanec Peter Ottinger návrh, aby zostal zachovaný verejnoprospešný účel bývalého internátu. Väčšina zastupiteľstva sa s tým však nestotožnila. Poslanci v následnom hlasovaní vyradilli internát zo siete školských zariadení.

Predseda TTSK Tibor Mikuš opakovane deklaroval, že s nadbytočným majetkom bude župa nakladať transparentným spôsobom. O osude Vily Löger rozhodnú krajskí poslanci zrejme až v budúcom roku.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA

barmanka

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972