Otvorený list poslali včera poslanci, združení v iniciatíve Spoločne pre Piešťany novozvolenému primátorovi Piešťan Milošovi Tamajkovi. Žiadajú ho, aby rokoval s ministerstvom zdravotníctva o riešení situácie v Nemocnici Alexandra Wintera a aby sa mesto uchádzalo o mandát v jej správnej ako aj dozornej rade. List uvádzame v plnom znení.

nemocnica

Vážený pán novozvolený primátor Miloš Tamajka,

ako obyvatelia mesta Piešťany,  novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Piešťanoch a zástupcovia občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany, sa na Vás obraciame so žiadosťou o iniciatívu za účelom urýchleného riešenia pretrvávajúcich problémov v Nemocnici A. Wintera v Piešťanoch.

Každým dňom tunajšou nemocnicou otriasa nová kauza. Sme presvedčení, že vedenie nemocnice neprispieva k dobrému menu nielen nášho mesta, ale celého slovenského zdravotníctva.

Týmto Vás žiadame o začatie rokovania s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, keďže v zmysle právoplatných rozhodnutí Krajského súdu v Trnave, ktoré sú verejne dostupné, pretrvávajú dôvodné pochybnosti o zákonnosti kreovania správnej rady nemocnice a vyžiadanie si právneho stanoviska ministerstva k tomuto problému. Súčasne žiadame, aby sa Mesto Piešťany uchádzalo o získanie mandátov v Správnej ako aj Dozornej rade nemocnice a to s ohľadom na skutočnosť, že v minulosti práve Mesto Piešťany svojimi dotáciami prispievalo na zlepšenie materiálovotechnického vybavenia nemocnice, ako dôležitého zdravotníckeho centra celého piešťanského regiónu. Súčasné vedenie nemocnice je spojené s kauzami, ktoré sa výrazne zapísali do povedomia slovenskej verejnosti, ako medializované zastrašovanie zamestnancov, kauza nezabezpečených priestorov bývalého patologicko-anatomického oddelenia na Radlinského ulici, kauza neodborne uskladneného biologického materiálu, médiami mnohokrát spomínaná kauza predraženého CT prístroja a iné.

Veríme, že svojimi rokovaniami s kompetentnými zabezpečíte vyššie uvedené požiadavky, a tak napomôžete zastaveniu hazardovania so zdravím a životmi pacientov navštevujúcich nemocnicu v našom meste.

Za iniciatívu Spoločne pre Piešťany

            Ing. Tomáš Hudcovič, PhDr. Jozef Malík, Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Wernerová, Ing. Juraj Brna, RNDr. Peter Tremboš PhD., Ing. Ján Jánošík, Mgr. Matúš Kromholc, Adriana Drahovská, Michal Fiala, Ing. Denis Kristek

(red)

REKLAMA

Laser_banner

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972