Poslanci rozhodnú o budúcnosti futbalového štadióna

27. marca 2013 Off Od

Komisie aj mestská rada majú výhrady k návrhu dohody, ktorú chce s radnicou uzavrieť súčasný nájomca štadióna. Spoločnosť P. F. K. nesplnila záväzok investovať do objektu takmer 500-tisíc eur do konca roka 2012, teraz žiada o predĺženie tohto termínu.

„Vzhľadom na dĺžku doby nájmu (30 rokov) chceme tento záväzok splniť najneskôr do 10 rokov od vydania stavebného povolenia, ktoré jej podmienkou na uskutočnenie rekonštrukcie,“ napísal v liste adresovanom mestskému úradu predseda predstavenstva P. F. K. Khalil Belmechri.

Keďže žiada posunúť termín v náväznosti na stavebné povolenie, ktorého dátum vydania je otázny, komisie ani mestská rada s takýmto znením dodatku nesúhlasili. Žiadajú, aby bol v dodatku k zmluve uvedený presný termín.

Sankcia v prípade nedodržania tohto záväzku sa v žiadnom z návrhov nespomína. V uznesení z novembra poslanci požadovali, aby mala výšku 100-tisíc eur. Zástupkyňa spoločnosti P. F. K. Anna Trnková po prijatí tohto rozhodnutia povedala, že nájomca so sankciu nebude súhlasiť: „V prípade, že by sme nedodržiavali iné zmluvné podmienky, mesto nám môže vypovedať zmluvu a preinvestovaný majetok zostáva mestu za nula eur. Takže tá zmluva je v každom ohľade nevýhodná pre nás.“

Z listu Khalila Belmechriho adresovaného mestskému úradu vyplýva, že spoločnosť P. F. K. doteraz vykonala investíciu v objeme 52 148 eur. Náklady spojené s údržbou a správou majetku vyčíslilil na 2 400 eur mesačne.

Napriek týmto argumentom finančno-podnikateľská komisia zastupiteľstvu odporučila zmluvu s P. F. K. zrušiť a vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž na prevádzkovanie futbalového štadióna.

Jej členovia tiež požiadali o prehľad zaplatených faktúr za energie. Mesto sa totiž zaviazalo uhrádzať tieto náklady za nájomcu. V roku 2012 to bolo 30 084 eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič