Samospráva

Poslanci prerokujú žiadosť o peniaze na e-Mesto Piešťany

By 22. júla 2013No Comments

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. júla o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh zmluvy o budúcej zmluve so súkromným investorom, ktorý chce postaviť športovú halu, žiadosť o finančný príspevok pre projekt e-Mesto Piešťany a odpoveď na petíciu s názvom Petícia 2013.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 04. 07. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Piešťany a EUR-MED Slovakia, s.r.o.

5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „e – Mesto Piešťany“.

6. Odpoveď na petíciu „PETÍCIA 2013“ za zmenu VZN č. 3/2011 a následne zmenu VZN č. 3 v roku 2012 o zníženie sumy za prenájom priestorov a obradnej miestnosti pol. kód 298 pol. kód 300.

7. Odpoveď na petíciu „PETÍCIA 2013“ za zmenu VZN č. 3/2011 a následne zmenu VZN č. 3 v roku 2012 o zrušenie sumy 65 ,- EUR za poskytnutie krátkodobého užívania márnice a prepožičanie márnice v m.č. Kocurice k pohrebnému obradu, kód pokl.

8. Rôzne

9. Interpelácie poslancov

10. Ukončenie

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972