Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. apríla o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh nájmu bývalej základnej školy na sídlisku Adam Trajan, z ktorej má byť letecká škola. Poslanci sa tiež budú zaoberať návrhmi na prevod vlastníctva, okrem iného aj v mestskej časti Kocurice, kde radnica hľadala záujemcu o bývalý kultúrny dom.

letecka skola ikariaTakto by mala vyzerať bývalá škola na sídlisku Adam Trajan, viac sa o projekte dozviete tu

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20. 03. 2014 a 01. 04. 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh na čerpanie úverových zdrojov

5. Návrh nájmu nehnuteľností – bývalá Základná škola na ul. A. Trajana 9 v Piešťanoch

6. Návrh na schválenie podnájmu trafostanice zimného štadióna v Piešťanoch pre spoločnosť MAGNA E. A., s. r. o.

7. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Piešťany v prospech CARS IQ, spol. s r. o.

REKLAMA

zverland-2-april

8. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite I. Stodolu pre žiadateľov

9. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Ing. Dušana Nahálku

10. Obchodná verejná súťaž v lokalite Kocurice – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností

11. Návrh na nájom pozemku pre Evu Šimovú, lokalita Nábr. I. Krasku

12. Návrh na nájom pozemku pre Ing. Jozefa Seleckého, lokalita Nábr. I. Krasku

13. Návrh na nájom pozemku pre Jána Šimoru a manželku Lýdiu, lokalita Mojmírova

14. Rôzne

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972