S návrhom na zníženie platu primátora sa väčšina zastupiteľstva nestotožnila. Remo Cicutto bude aj naďalej dostávať 3 533 eur mesačne.

poslanci kniznica

Táto suma je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2013 (824 eur), ktorá sa vynásobí koeficientom určeným zákonom na základe počtu obyvateľov (2,89). Tento základný plat môžu poslanci ešte navýšiť.

V roku 2012 rozhodli, že tak spravia o 55 %, vlani to bolo o 51 %. V stredu 25. júna sa mestské zastupiteľstvo uznieslo, že to bude o 48,33 %. Plat primátora preto zostáva rovnaký ako v predchádzajúcich dvoch rokoch 3 533 eur.

Prešiel teda návrh, ktorý odporučila schváliť aj mestská rada. Väčšina poslancov sa nestotožnila s požiadavkou Miloša Tamajku (Smer-SD), aby primátor dostával 2 381,36 eur. Išlo by o základný plat – násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (824 eur) a koeficientu podľa počtu obyvateľov (2,89). Táto suma neobsahuje navýšenie, ktoré môže primátorovi odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo.

Miloš Tamajka svoj návrh po predložení neodôvodnil. O plate primátora musia poslanci rozhodovať podľa zákona raz ročne.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA heaven rest

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972