Connect with us

Komunálne voľby 2010

PhDr., Mgr. Marián Dubovský

Published

on

PhDr., Mgr. Marián Dubovský, 61 rokov

riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry, nezávislý kandidát

volebný obvod 3, kandidát číslo 5

[singlepic id=7024 w=320 h=240 float=right]V meste Piešťany žijem vyše 58 rokov a i keď nie som rodený „piešťanec“, rokmi života prežitými v meste som si vytvoril cez množstvo sociálnych väzieb založených na priateľstve a úcte k jeho obyvateľom i vzťah k mestu samotnému. Cítim sa byť lokálpatriotom Mesta Piešťany a chcem pre jeho rozvoj a lepší život v ňom pomôcť i svojim pôsobením ako poslanec MsZ.

Od detstva som venoval športu. Spočiatku, snáď ako väčšina mladých ľudí „piešťancov“, som trénoval plávanie na kúpalisku Eva. Neskôr ma zaujala rýchlostná kanoistika, kde som s mojim priateľom a športovým partnerom Mgr. Jánom Čížom získal titul majstra Československej republiky a viacnásobné tituly Majstrov Slovenskej republiky.

Po štúdiu Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave som 12 rokov trénoval mladých športovcov – kanoistov v TJ Sĺňava Piešťany. Dosiahnuté športové i spoločenské výsledky v celoštátnom rozmere dovoľujú hovoriť o úspešnom pôsobení a reprezentácii Mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Záujem o zákonitosti tvorby, rozvoja a dynamiky sociálnych vzťahov ma priviedol k štúdiu sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium som ukončil rigoróznou skúškou v roku 1985. Od ukončenia štúdia som pracoval v pracovných pozíciách, ktoré mi umožnili využiť získané vedomosti a nadobudnuté zručnosti v prospech ľudí , s ktorými som počas práce prichádzal do kontaktu či už formálne – pracovne, alebo neformálne v rámci sociálnych kontaktov.

Počas tejto práce som si osvojil i svoje životné krédo: „Ublížiť človeku je veľmi ľahké, ale ozaj úprimne a nezištne pomôcť je jednou z veľmi ťažkých úloh.“

Môj cieľ v prípade zvolenia :

– podporovať vznik domova dôchodcov v Meste Piešťany pre pomoc a zabezpečenie skvalitnenia života jeho obyvateľov vo vyššom veku

– zabezpečiť vznik denného stacionára pre dôchodcov, ako formu pomoci starostlivosti rodinám s rodinným príslušníkom – dôchodcom pri dennej starostlivosti o zabezpečenie jeho denných životných potrieb v požadovanej kvalite

– skončiť neplodné rokovania okolo kúpaliska v  Piešťanoch a podporiť ukončenie jeho riešenia a sprevádzkovanie kúpaliska do konca 4-ročného volebného obdobia

– intenzívne a sústavne participovať na príprave a realizácii nového premostenia rieky Váh, pri dodržaní životného štandardu obyvateľov Piešťan v dotknutom území

– podporovať podnikateľské aktivity pre zatraktívnenie a skvalitnenie poskytovania služieb orientovaných na cestovný ruch a tak pomôcť zvýšeniu atraktivity Mesta Piešťany pre jeho návštevníkov.

Z dôvodu, že kandidujem za poslanca MSZ vo volebnom obvode č.3, budem sa zasadzovať a chcem :

– participovať pri riešení skvalitnenia a zvýšenia úrovne oddychových zón ( pri ZŠ Brezová, nám. Janka Krála a  novovybudovaných obytných lokalitách lodenica, Heinola, Waltariho…) vybudovaním nových detských ihrísk a oddychových zón

– podporovať rozširovanie a  skvalitnenie budovania občianskej vybavenosti a  služieb vo volebnom obvode

– v spolupráci s kompetentnými partnermi (TAVOS, a.s.) priebežne riešiť rekonštrukciu kanalizačnej siete sídliska Juh, Floreát pre zamedzenie vytápania pivníc rodinných domov

– vytvárať v spolupráci s dopravným podnikom (SAD) podmienky pre zabezpečenie spojenia centra mesta s jeho satelitnými obytnými časťami, vytýčením nových tratí MHD s adekvátnym počtom a frekvenciou spojov

– presadzovať zachovanie zelene pri budovaní nových obytných centier v oblasti pri poliklinike

– v spolupráci so zodpovednými partnermi (Povodie Váhu) skvalitňovať a budovať materiálne vybavenie pre nové formy využívania voľno – časových aktivít na berme rieky Váh

– iniciovať zo strany Mesta Piešťany pravidelný monitoring (minimálne 2x ročne) úrovne a zabezpečenia ochrany obyvateľov a ich majetku situovaných v záplavových zónach rieky Váh.

Continue Reading

Komunálne voľby 2010

Toto sú kandidáti pre voľby do mestského zastupiteľstva

Published

on

By

V blížiacich sa komunálnych voľbách sa o miesto v mestskom zastupiteľstve uchádza menej ľudí ako (viac…)

Continue Reading

Komunálne voľby 2010

Mestská polícia predviedla počas moratória dve osoby, ktoré roznášali letáky s názvom „Názor občana“

Published

on

By

Mestská volebná komisia v Piešťanoch (viac…)

Continue Reading

Komunálne voľby 2010

Najmladším poslancom je Hynek, najviac hlasov od voličov má v zastupiteľstve Cifra

Published

on

By

V nedeľu 28. novembra 2010 odovzdal predseda Mestskej volebnej komisie (viac…)

Continue Reading

Reklama

Populárne články