Komunálne voľby 2010Obvod č. ISamospráva

PhDr. Jozef Malík

By 10. novembra 20102 decembra, 2010No Comments

PhDr. Jozef Malík, 27 r.

vedúci tímu zákazníckeho servisu, nezávislý kandidát

volebný obvod 1, kandidát číslo 7

[singlepic id=7052 w=320 h=240 float=right]

Mojou prioritou je priniesť nové myšlienky zakladajúce sa na ekologických, morálnych, kultúrnych hodnotách a tým sa podielať na zvyšovaní atraktivity a prosperity mesta. Budem iniciovať, podporovať a propagovať záujmy spoluobčanov.  Veľmi mi záleží, aby sme posunuli naše mesto do novej, lepšej kvality života pre ľudí.

Sústredím sa na tieto priority, ktoré budem v mestskom zastupiteľstve iniciovať, propagovať, podporovať a kontrolovať. Dohliadnem, aby:

• sa peniaze z daní občanov Piešťan rozumne, užitočne a efektívne využívali v prospech rozvoja mesta, aby sa tak stalo atraktívnym miestom pre jeho obyvateľov a turistov

• odmeny primátora, viceprimátora a ostatných volených členov mestského zastupiteľstva boli vyplácané podľa ich mimoriadnych a nadštandardných pracovných úspechov a splnených úloh vykonaných navyše

• sa majetok mesta zbytočne nepredával, ale sa hľadali finančné zdroje šetrením, efektívnym využívaním existujúcich prostriedkov a maximálnym možným využívaním štrukturálnych fondov z EÚ

• sa vedenie mesta vážne zaoberalo otázkou nezamestnanosti občanov mesta Piešťany a zahrnulo do svojich pracovných úloh aj tento problém a teda ho aj riešilo v rámci svojich pracovných povinností

• sa prehĺbila spolupráca s mestskou políciou, a tak sa zvýšila bezpečnosť občanov v starých Piešťanoch, ako aj v celom meste

• predstavitelia mesta systémovo riešili koncepciu materských škôl ako významných predškolských zariadení

• sa križovatka v starých Piešťanoch na Vŕšku – Žilinská cesta a Kláštorská ulica – stala bezpečnou pre chodcov, cyklistov ako aj motoristov

• sa z bezpečnostného a ekologického dôvodu budovali chodníky pre cyklistov

• autobusové spojenie zo starých Piešťan, linka č. 18, ráno premávalo až na polikliniku, aby sa tak uľahčila návšteva lekára, predovšetkým starších občanov

• sa vyhradili prostriedky na vybudovanie mestskej plavárne, zrekonštruovanie súčasných športovísk v areáloch škôl, ako aj iných častiach mesta a tým zabezpečili deťom a mládeži dostatok zdravého pohybu a vyplnenie ich voľnočasových aktivít

• mesto organizovalo projekty a súťaže pre žiakov a študentov, týkajúce sa čistoty a skrášľovania mesta, napr. projekt čistenia brehov Váhu a ulíc mesta, súťaž o najkrajšie
okolie školy a pod.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972