To je hlavné posolstvo prvého z videí, ktoré vytvorilo Mesto Piešťany v spolupráci s tunajšími aktivistami.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HnQyO2mHmRY[/youtube]

Iba v našom meste bolo v minulom roku vyprodukovaných 16 752 ton odpadu. Vyseparovali sme 36% z tohto objemu. Cieľom aktivistov je motivovať ľudí, aby triedili ešte viac.

Pri správnom separovaní umožnia totiž opätovné využitie zdanlivo nepotrebných odpadkov. Prináša to aj čistejšie životné prostredie, šetria sa zdroje surovín aj energie a redukuje množstvo odpadu na skládkach.

(red)

REKLAMA

Monitoring_dirofilaria_pes

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972