Mesto dalo vyrobiť spoty s environmentálnou tematiku, ich cieľom je inšpirovať obyvateľov Piešťan, aby ešte viac separovali. Triedenie šetrí prírodné zdroje, aj náklady spojené so odstraňovaním odpadu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DHbdIa7NnNg[/youtube]

Pozrite sa ako vyzerá cesta tetrapakového obalu

Čím viac odpadu v Piešťanoch vyprodukujeme, tým viac zaplatíme za jeho uloženie na skládku. Riešením je recyklovanie, pretože za odvoz triedené odpadu sa neplatí.

V uplynulom roku vzniklo v našom meste 16 752 ton odpadu. Viac než tretinu (36%) z neho ľudia vyseparovali. Na skládku bolo teda odvezených 10 662 ton. Cieľom mestského úradu aj pracovnej skupiny pre životné prostredie, ktorej vznik odsúhlasilo zastupiteľstvo, je zvýšiť podiel separovaného odpadu.

Súčasťou osvetovej kampane s názvom Dajme odpadu druhú šancu sú aj spoty s environmentálnou tématikou, ktoré zverejnila samospráva na svojej web stránke. Vysielať ich bude aj Televízia Karpaty a nájdete ich aj na našom portáli.

Spoty vyrobila spoločnosť Gregor Multimedia, s.r.o. Bratislava. A ich vznik financoval recyklačný fond vo výške 1 188 eur.

Separáciou odpadu si ľudia zabezpečujú čistejšie životné prostredie, šetrenie prírodných zdrojov a energie. Redukuje sa tým aj množstvo odpadu uloženého na skládkach.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972