Medzi ľuďmi, ktorí predsedovi vlády vyjadrili podporu je aj hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný. Podľa poslanca Jozefa Malíka nekonal správne.

Otázku ohľadom dodržania podmienky nezávislosti a nestrannosti hlavného kontrolóra položil poslanec Malík počas prerokovania správy o výsledkoch ukončených kontrol na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Neuvažovali ste, že takáto vec môže vzbudiť dojem silného konfliktu záujmov pri výkone vašej funkcie?“

Peter Konečný je na zozname podporovateľov Roberta Fica podpísaný ako hlavný kontrolór mesta Piešťany. „Som presvedčený, že ústavu ani zákony tohto štátu som neporušil. Občan tejto krajiny má právo vyjadrovať svoj názor,“ reagoval na otázku. Jozef Malík oponoval, že by nemal výhrady, ak by na zozname figuroval ako občan.

Ďalej citoval platnú legislatívu, podľa ktorej musí kontrolór „konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania.“

„Zostal som v nemom úžase na vystúpením kolegu Malíka. Možno by bola jeho obava z nestrannosti hlavného kontrolóra opodstatnená, keby kandidát na prezidenta, ktorého pán hlavný kontrolór podporuje, bol zamestnancom niektorej z organizácií, ktoré kontroluje,“ zapojil sa do debaty Igor Nicák.

„Nekontroluje organizácie, kde sú vo vedení príslušníci strany Smer?“ reagoval J. Malík. Podľa jeho slov by bolo dobré spracovať kódex verejnej osoby, na základe ktorého, by sa podobným nejasnostiam predišlo.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972