Samospráva

O cintorínoch nehovorili. Schválili úhrady za sociálne služby

By 31. mája 2012No Comments

Rokovanie mestských poslancov, ktoré sa uskutočnilo 31. mája, bolo jedným z najkratších v tomto roku. Žiadny z predložených bodov nevyvolal dlhšiu diskusiu. Možnosť vystúpiť pred zastupiteľstvom nevyužili ani občania.

[singlepic id=20018 w=320 h=240 float=right]Hneď na začiatku schválilo plénum stiahnutie piateho bodu rokovania – návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk. „Je to z dôvodu, že samosprávny kraj, ktorý určuje časť cien, dodnes nevydal rozhodnutie o cenách v niektorých položkách,“ vysvetli primátor Remo Cicutto, s tým že zastupiteľstvo preto nemohlo materiál schváliť. Návrh by sa mal dostať na niektoré z najbližších rokovaní.

Nasledovalo prerokovanie nariadenia o úhradách za sociálne služby poskytované inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Toto VZN muselo byť prijaté na základe novely zákona, ktorá určuje klientom platby za sociálne služby dlhodobej starostlivosti vo výške najmenej 50% oprávnených nákladov.

„Aktuálne rezonuje otázka, že sa v parlamente posunie účinnosť tohto zákona a možno sa k nemu budeme musieť vrátiť v blízkom období,“ povedal primátor s odkazom na fakt, že do Národnej rady SR predložili poslanci návrh o posunutí platnosti tejto novely o jeden a pol roka. Podľa súčasnej legislatívy začne platiť 1. júla.

V ďalších bodoch sa zastupiteľstvo zaoberalo vyradením majetku v správe Služieb mesta Piešťany, Nákupom multikáry na údržbu zelene z prostriedkov tejto organizácie, návrhom podmienok verejnej súťaže na prevod vlastníctva bytu na Valovej ulici, delegovaním zástupcov radnice do rád základných škôl a Centra voľného času. Všetky tieto návrhy poslanci schválili.

Na záver odhlasovali udelenie čestného občianstva herečke Márii Kráľovičovej.

Text a Ilustr. foto: Martin Palkovič

REKLAMA

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972