Samospráva

O budúcnosti Malej vrbiny rozhodne posudok, zaplatia ho vlastníci

By 17. júla 2012No Comments

Náklady na správu o vplyve na životné prostredie, ktorú ešte pred zmenou územného plánu vyžaduje krajský úrad, budú znášať vlastníci dotknutých pozemkov.

[singlepic id=15321 w=320 h=240 float=left]Mestských poslancov o tom informovala na ich júnovom zasadnutí vedúca referátu územnej správy MsÚ Jana Vitková: „Všetci vlastníci parciel v lokalite Malá vrbina prijali podmienku mestského zastupiteľstva, aby hradili náklady na spracovanie správy.“ Taktiež deklarovali, že sú ochotní zaplatiť aj za tých, ktorí sa na túto správu nezložia.

Otázka financovania špeciálneho posudku je preto podľa jej slov uzavretá a nebude ju hradiť mesto. Poslanci následne prijali v tejto veci potrebné uznesenia.

Zastupiteľstvo vlani rozhodlo o príprave zmien funkčného využitia pozemkov v Malej vrbine, na Vážskom ostrove a v lokalite Heinola. Proti sa postavil Krajský úrad životného prostredia (KÚ ŽP) Trnava, ktorý požiadal, aby boli tieto pozemky z návrhu aktualizácie územného plánu vypustené. V opačnom prípade má byť vypracovaný špeciálny posudok, ktorý rozhodne o vplyve prípadných zmien na životné prostredie.

KÚ ŽP argumentoval tým, že Vážsky ostrov je genofondovou lokalitou so zachovanými biotopmi európskeho významu: „Z hľadiska jeho ochrany a posilnenia ekostabilizačnej funkcie je potrebné regulovať jeho návštevnosť a minimalizovať výstavbu trvalých objektov vrátane oplotenia.“ Výstavbu stálych objektov v Malej vrbine vrátane športových areálov považuje úrad za nevhodnú. „Navrhovaná zmena na plochy zariadení športu a rekreácie potláča dominantnú ekostabilizačnú nad prijateľnú mieru,“ píše sa v odôvodnení úradu.

Vypracovanie posudku o vplyvoch pripravovaných zmien na životné prostredie predĺži proces aktualizácie územného plánu o niekoľko mesiacov.

Text: M. Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972