V súvislosti s plánovanou výstavbou nového jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach navštívili primátora Rema Cicutta zástupcovia Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS).

[singlepic id=11482 w=520 h=340 float=center]

Generálny riaditeľ Štefan Šabík a riaditeľ úseku bezpečnosti Tomáš Vavruška ho koncom februára informovali o tomto zámere, nakoľko Piešťany sú v území, ktoré je zasiahnuté navrhovanou výstavbou. Hovorili najmä o možných dopadoch na životné prostredie.

Dotknuté obce majú v tejto súvislosti právo zasielať pripomienky a vyjadrenia a takisto majú možnosť do zámeru nahliadnuť.  Predložený zámer je prvým dokumentom spracovaným v procese posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie. Na neho nadväzuje správa o hodnotení činností, verejné prerokovanie a nezávislý posudok.

Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice zahŕňa výstavbu novej jadrovej elektrárne vrátane všetkých súvisiacich stavebných objektov a technologických zariadení. Dôvod umiestniť NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice predpokladá uznesenie vlády z roku 2008.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorú si u agentúry NMS Market Research SR vlani objednala JESS, väčšina obyvateľov dotknutých miest a obcí s výstavbou nového jadrového zdroja súhlasí.

Za alebo skôr za bolo 63%, resp. 73% respondentov. Proti alebo skôr proti bolo 36%, resp. 26% opýtaných.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 470 respondentov starších ako 18 rokov žijúcich v bezprostrednom aj širšom okolí plánovanej výstavby, teda aj v Piešťanoch.

Text: Tlačová správa/red

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972