Samospráva

O amfiteáter nie je záujem

By 10. januára 201211 januára, 2012No Comments

Mestskí poslanci vo februári dostanú znovu na stôl návrh ponuky na prenájom prírodného amfiteátra v mestskom parku. Nikto totiž neprejavil záujem o jeho prenájom podľa podmienok, ktoré schválili v septembri.

[singlepic id=20383 w=320 h=240 float=right]Potvrdila to prednostka mestského úradu Denisa Bartošová: „Predložíme to do najbližšieho metského zastupiteľstva opätovne so stanovením súťažných podmienok verejnou obchodnou súťažou. Poslanci rozhodnú, čo ďalej.“

Aj tentoraz musia prijať dve uznesenia – prvým je forma súťaže, ktorá by podľa D. Bartošovej mala zostať zachovaná. Stanovenie podmienok je na dohode v zastupiteľstve. „Ide o finančnú zábezpeku a výšku nájomného, tie určia poslanci.“

Návrh podmienok schválený v septembri, musel podľa nej vychádzať zo znaleckého posudku, aby bol dodržaný zákon. Nájomné počas rekonštrukcie, ktorá mohla trvať maximálne dva roky, bolo stanovené na 11 900 eur za rok. Ďalších 28 rokov mal nájomca platiť toľko, koľko ponúkne vo svojom súťažnom návrhu. Zvíťazila by najvyššia ponúknutá suma. Využite amfiteátra však bolo omedzené na zariadenia kultúry, hygienické a občerstvovacie zariadenia, detské ihriská alebo malú architektúru nenarúšajúcu charakter územia.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972