Druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sa bude opäť konať  tento štvrtok 19. marca o druhej popoludní v mestskej knižnici. Nový poslanecký zbor, ktorý vzišiel po posledných komunálnych voľbách, má opäť na programe skoro tri desiatky bodov, kde sa budú venovať napríklad novým predpisom či vyhodnocovaniu programov minulých rokov.

poslanci hlasovanie karta

REKLAMA

banner-marec01

Podľa neho budú poslanci schvaľovať napríklad nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dani za užívanie verejného priestranstva, ďalej zmeny VZN o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, venovať sa budú aj medializovanému VZN o zmene názvu ulice Milana Antala, ktorý je už podľa posledných informácií staviteľ ochotný akceptovať.

Ďalej majú v programe Návrh na predaj akcií Prima banky, vyjadria sa aj novému Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje, ktorý Mestská rada v predloženej podobe neodporúča schváliť, a tiež k plneniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany za roky 2007-2013 či Vyhodnoteniu nakladania s komunálnymi odpadmi za minulý rok. Správu o činnosti za rok 2014 prednesie aj vedenie mestskej polície a hlavný kontrolór poinformuje o ukončených kontrolách.

Ďalšie body sa budú týkať napríklad odpredaja kúskov mestských pozemkov, vyradenia majetku Služieb  mesta Piešťany, ako aj riešení pretrvávajúcich súdnych sporov. K netradičným bodom bude patriť návrh na partnerstvo medzi Mestom Piešťany a Pekingskou mestskou časťou Xicheng, ktorá je podľa dôvodovej správy, považovaná za najbohatšiu časť Pekingu. Jej predstavitelia navštívili Piešťany v decembri 2014 a vyjadrili záujem o spoluprácu napríklad v oblasti cestovného ruchu, čo zástupcovia mesta uvítali.

V programe, samozrejme, nesmú chýbať Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta a tiež  Rôzne a Interpelácie poslancov.  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany je verejne prístupné a vysielané aj na internete  (www.infonet.tv).

-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972