Novomestská radnica zverejnila na svojej internetovej stránke návrh mestského rozpočtu na budúci rok. V programovej časti počíta s čiastkou 19,1 mil. eur, bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, s čiastkou 1,32 mil. eur. V prepočte na obyvateľa má Nové Mesto nad Váhom nulový dlh.

peniaze2

Mestský úrad navrhuje vyhradiť na zabezpečenie údržby komunikácií 1,33 mil. eur. Značná časť z tejto čiastky, až až 700-tisíc, má byť použitá na rekonštrukcie zastaralých povrchov. Na nový asfaltový povrch sa môžu tešiť napríklad obyvatelia sídliska Dolné Samoty, občania ulíc Tematínska, Čachtická, kde je plánovaná rekonštrukcia neprehľadnej križovatky.

Ďalej sa mesto zaväzuje uskutočniť výmenu značnej časti chodníkov v meste a ukončenie započatých rekonštrukčných prác na uliciach, ako Hviezdoslavova, Čulenova a ďalších. V súčinnosti s rekonštrukciami asfaltov mesto počíta aj s investíciou do bezpečnosti chodcov na prechodoch. Sumou 14-tisíc eur bude podporená výstavba nasvietení dvoch prechodov pre chodcov na komunikáciách pod správou mesta.

Novomešťania by sa mali po rokoch dočkať aj opravy sýpky na Komenského ulici, ktorá má stáť 130-tisíc eur. Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy navrhuje mestský úrad vyčleniť 20-tiscí eur.

Vzdelávanie bude dotované sumou 4,21 mil. eur. Táto suma bude určená na chod všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pridružených aktivít súvisiacich so školstvom.

Text: Rasťo Gavora

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972