Komunálne voľby 2010Obvod č. IVSamospráva

Norbert Škorvaga

By 12. novembra 20102 decembra, 2010No Comments

Norbert Škorvaga, 35 rokov

vedúci tímu zákazníckej podpory, Sloboda a Solidarita

volebný obvod 4, kandidát číslo 18

[singlepic id=7105 w=320 h=240 float=right]Mojim cieľom je zabezpečiť, aby nakladanie s mestským majetkom nebolo pokladané za tajnú informáciu, aby každý mohol nahliadnuť do plánovaných pohybov s nim. Podporím povinné zverejnenie všetkých zákaziek mesta a mestských organizácií.

Na zjednodušenie komunikácie občana s mestom a mestským zastupiteľstvom plánujem v plnej miere využiť internet, napríklad aj zriadením elektronickej podateľne, zriadením elektronického vedenia žiadostí občanov s možnosťou zistenia ich stavu, vytvorenie miesta na podnety od občanov s povinnosťou odpovedať úradníkovi, ktorý je za danú vec zodpovedný.

Rozvoj kultúry je pre Piešťany dôležitý a preto mesto musí podporovať kultúru v širokom rozsahu. Udržanie pravidelných kultúrnych podujatí musí byť rovnako dôležité, ako podpora nových akcií.

V oblasti športu je potrebné podporiť nielen najlepších športovcov Piešťan – je potrebné zapojiť deti a mládež, umožniť im športovo vyrásť v našom meste. Preto považujem spoluprácu mesta so školami všetkých stupňov, mládežníckymi a športovými organizáciami za dôležitú.

Na zvyšovanie životnej úrovne v Piešťanoch je treba využívať fondy EÚ v plnej miere, a preto chcem dohliadnuť na to, aby sa žiadna možnosť nepremárnila. Podporím vstup takých investícií do Piešťan, ktoré zlepšia život obyvateľov Piešťan ako aj jeho návštevníkov.

Sloboda každého jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého, preto je v záujme každého dodržiavanie pravidiel. Na kontrolu dodržiavania pravidiel a zjednanie nápravy má mesto mestskú políciu, ktorá nemôže byť len pasívnym štatistom. Piešťany musia byť mestom, kde sa dá ísť po chodníku bez vyhýbania sa zaparkovaným autám, kde nikto nemá strach ísť v noci po ulici a kde nedostanete defekt z rozbitého pohára po víkendovej noci.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972