Connect with us

Samospráva

Návrh na zloženie komisií MsZ vyvoláva otázky o etike a konflikte záujmov

Published

on

Zajtra v piatok 17. decembra o 14.00 h sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána uskutoční prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Prvou úlohou novozvolených či staronových poslancov a primátora bude zložiť predpísaný sľub. V ďalších bodoch programu by mali rozhodnúť o zriadení Mestskej rady mesta Piešťany a o jej zložení, ako aj o zriadení komisií MsZ a ich zložení.

„Zákon o obecnom zriadení sa explicitne ustanovujúcim zasadnutím mestských zastupiteľstiev nezaoberá, Metodický  návod MV SR pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev odporúča prerokovať vznik komisií, voľbu predsedov, prípadne aj členov týchto komisií. V prípade, že by sa ustanovujúcom zasadnutí podarilo schváliť komisie MsZ, mohli by začať pracovať – prerokovávať materiály. Pokiaľ by neboli schválené, bude spracovaný návrh pre ďalšie rokovanie MsZ,“ hovorí viceprimátor Timotej Miština. O zložení mestskej rady a komisií rokovali politické strany a nezávislí poslanci, ktorí vytvorili klub AZ, najskôr vo svojich kluboch a následne sa stretli ich predsedovia Mária Beňová za SMER-SD, Pavol Tapušík za koalíciu SDKU-DS, KDH, Most-Híd a Jozef Beňačka za nezavislých s primátorom Remom Cicuttom a viceprimátorom Timotejom Mištinom. Podľa T. Mištinu kluby v zhode uviedli návrhy na predsedov aj členov komisií tak, ako sú pripravené na zasadnutie MsZ.

Mestská rada

Materiál pripravený na rokovanie obsahuje návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany, ktorá by mala mať sedem členov. Navrhnutí sú MUDr. Jozef Beňačka, Mária Beňová, Ing. Juraj Brna, Bc. Martin Cifra, JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., Miloš Tamajka, MBA. a Ing. Timotej Miština. Mestská rada je podľa zákona o obecnom zriadení zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.

Komisie MsZ

Návrh na zriadenie komisií MsZ, ktorý je pripravený na rokovanie zastupiteľstva, počíta s deviatimi komisiami a tie by mali mať podľa neho 7 členov, čo  predstavuje 63 miest. V skutočnosti pre opakovanie niektorých poslancov figuruje v návrhoch 52 mien z toho 26 poslancov MsZ a 26 obyvateľov mesta Piešťany. Podľa štatútu sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta  Piešťany. Podľa návrhov pripravených na rokovanie MsZ je napríklad poslanec MsZ, ktorý je zamestnancom mestskej organizácie, navrhnutý za predsedu komisie. Za členov komisií sú navrhnutí taktiež zamestnanci mestských organizácií, ktorí sú poslancami MsZ, a tiež  zamestnanci mestských organizácií, ktorí sú navrhnutí ako obyvatelia mesta. Nastáva tak situácia, ktorá je zákonne v poriadku, ale o jej etickej stránke sa dá polemizovať.

„Štatúty komisií, ani zákony z ktorých štatúty vychádzajú neobmedzujú poslancom ani občanom – odborníkom, aby boli len v jednej komisii. Rovnako nenútia poslanca, že musí byť členom nejakej komisie MsZ. V ešte stále prebiehajúcom volebnom období JUDr. Cibulková ako poslankyňa MsZ nebola zaradená na vlastnú žiadosť do žiadnej z komisií MsZ. Je ťažké sa vyjadrovať, či by mali alebo nemali byť členovia komisií z organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany. Môžeme vziať paralelu, že zákon dovoľuje kandidovať a aj byť zvolený do MsZ zamestnancovi  takýchto organizácií, pokiaľ nie je štatutárnym zástupcom organizácie. Z tohto pohľadu aj zamestnanec organizácie, ktorú zriadilo Mesto môže byť v komisii MsZ.  Konflikt záujmov by mohol nastať vtedy, ak by členovia komisie mali rozhodovaciu právomoc k finančným prostriedkom, napr. dotáciám pre úsek, ktorý riadia. Komisie sú však len poradným orgánom MsZ a ich závery sú len odporúčacie. Iný problém je, ak poslanec MsZ je pracovníkom organizácie zriadenej Mestom. Ten už priamo ovplyvňuje napr. tvorbu rozpočtu, smerovanie kapitálových výdavkov, alebo úlohy pre svojho nadriadeného. Zákon však toto nezamedzuje,“ vyjadril svoj názor Timotej Miština.

Opačný názor na konflikt záujmov v komisiách má nezávislá poslankyňa Eva Wernerová: „Podľa môjho osobného názoru dochádza ku stretu záujmov u členov komisií – viď štatút komisií, keďže komisia má aj odporúčaciu a kontrolnú činnosť a zamestnanci organizácií platených Mestom Piešťany, si teda môžu doporučovať aj kontrolovať vlastné záujmy.“ Podľa Evy Wernerovej aj Timoteja Mištinu by bolo ideálne ak by v komisiách pôsobili nezávislí odborníci.

O názor sme emailom požiadali aj Máriu Beňovú, Miloša Tamajku a Jozefa Beňačku, ich odpovede sme však do vydania tohto článku nedostali.

Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľbe predsedov a členov hovorí o nasledovnom obsadení:

Legislatívno-právna komisia

predsedníčka – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD.

členovia – RNDr. Igor Nicák, JUDr. Lucia Kalabová, JUDr. Helena Kiššová, JUDr. Daniela Suchánková, JUDr. Dalibor Kuciaň, PhDr. Martin Hladký

Finančná a podnikateľská komisia

predseda – Pavol Tapušík

členovia – Mária Beňová, Ing. Jozef Chudý, Bc. Michal Hynek, Ing. Eliška Gocká, Ing. Igor Racík, Ing. Jozef Jambor

Komisia pre rozvoj mesta

predseda – MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

členovia – PhDr. Jozef Malík, Ľubomír Krivoklátsky, Miloš Tamajka, MBA., Ing. Milan Máček, Ing. arch. Peter Chudý, Ing. arch. Jana Bartošová

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

predseda – MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

členovia – MUDr. Ján Ranostaj, Mária Gabovičová, Bc. Martin Cifra, MUDr. Martin Nosáľ, Kristína Máčeková, Ing. Jozef Jambor

Komisia pre ochranu životného prostredia

predsedníčka – Ing. Eva Wernerová

členovia – RNDr. Peter Tremboš, MUDr. Marián Urbánek, RNDr. Ján Šmída, Monika Kováčová, Janka Jezerská, Vladimír Kubo

Komisia školstva, športu a mládeže

predsedníčka – Ing. Iveta Babičová

členovia – Jozef Kapša, RNDr. Ján Šmída, Mgr. Ján Číž, Bc. Martin Cifra, Ing. Juraj Brna, Mgr. PhDr. Marián Dubovský

Komisia kultúrna a názvoslovná

predseda – Martin Valo

členovia – Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Ing. Jana Štefečková – Beňačková, Miloš Tamajka, MBA., Ing. Margita Galová, Bc. Andrej Valentovič

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

predseda – Timotej Miština

členovia – Ján Štefka, Ing. Peter Müller, Ing. Marián Gula, MUDr. Marián Urbánek, Ing. Peter Galbo, Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda – Timotej Miština

členovia – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., Ing. Iveta Babičová, JUDr. Helena Kiššová

Autor: Tomáš Hudcovič

Continue Reading

Novinky

Samosprávam chýbajú peniaze, Piešťany zastavujú niektoré investičné akcie

Published

on

By

Mesto Piešťany počíta s výpadkom príjmu z podielových daní vo výške 2,78 mil. eur, Trnavský samosprávny kraj môže prísť o 29,5 mil. eur. Súvisí to s poklesom slovenskej ekonomiky kvôli pandémii ochorenia Covid-19.

Aktuálna prognóza Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií hovorí, že daňové a odvodové príjmy budú v tomto roku nižšie o 3,1 mld. eur oproti predchádzajúcim predpokladom. Hlavným dôvodom je očakávaný prepad ekonomiky a s ním súvisiaci nárast nezamestnanosti.

Podľa primátora Petra Jančoviča to pre Piešťany znamená výpadok z príjmu z podielových daní vo výške 2,78 mil. eur. O ďalšie finančné prostriedky príde radnica pri výbere poplatku za ubytovanie.

Od polovice marca a počas celého apríla boli všetky tunajšie hotely prázdne. Ak by sa to v máji nezmenilo, pôjde o výpadok presahujúci 230-tisíc eur. Rovnako nemôže radnica počítať ani s dividendami zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

„Tieto čísla treba brať s rezervou, sú to hrubé prepočty. Budeme informovať, ak nastanú zmeny,“ avizoval primátor.

Čerpanie schválených úverov radnica pozastavila a s bankami vyrokovala aj odklad splátok istiny. „Ušetríme tým tento rok 600-tisíc eur, ktoré samozrejme budeme musieť v budúcnosti splatiť,“ dodal P. Jančovič.

Mesto už oznámilo zníženie intenzity kosenia aj vývozu uličných smetných košov. Pozastavuje poskytovanie dotácií z mestského rozpočtu a zamestnanci nemôžu tento rok počítať s odmenami.

Šetriť chce aj na investíciách. Mestský rozpočet na tento rok počítal s revitalizáciou potoku Dubová v úseku medzi Priorom a Vodárenskou ulicou za 276-tisíc eur. Podľa primátora ide o jednu z investičných akcií, ktoré sa tento rok neuskutočnia, ale nebudú pozastavené tie, ktoré sú financované z grantových programov. Ide napríklad o Kolonádový most. „Lávka pri Krajinskom moste je havarijnom stave, takže patrí k investíciám, ktoré zrealizujeme,“ prisľúbil primátor.

Podľa informačného materiálu o dosahoch pandémie, ktorú predložil trnavský župan Jozef Viskupič na rokovanie krajských poslancov, najpesimistickejší scenár výpadku príjmov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počíta so sumou 29,5 mil. eur.

Župa preto plánuje prehodnotiť svoj rozpočet, zastavila poskytovanie dotácií, podobne ako piešťanská radnica obmedzuje investičné plány a odkladá splátky istiny.

Text a foto: Martin Palkovič

Continue Reading

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany

Published

on

V pondelok 12. februára 2018 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedu Trnavskeho samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča s primátormi a starostami okresu Piešťany. Stretnutie bolo pokračovaním sérií stretnutí s primátormi a starostami okresov TTSK, prvou výmenou skúseností, informácií a potrieb ako i možností spolupráce. Spolupráca s predstaviteľmi miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja bola jednou z priorít kampane Jozefa Viskupiča. Viac ako štyri hodiny trvajúce pracovné stretnutie prinieslo množstvo informácií a podnetov jednak zo strany predstaviteľov župy, ale aj z podnetov primátorov a starostov.

Po tomto prvom, úvodnom stretnutí bude pokračovať spolupráca TTSK s mestami a obcami stretnutiami s jednotlivými primátormi a starsotami. Stretnutie zastrešil primátor Piešťan Miloš Tamajka, zúčastnili sa ho aj podpredsedovia kraja, vedúci kancelárie predsedu TTSK Peter Markovič, tiež pracovníci Oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK. 

Po príhovore župana Jozefa Viskupiča pokračovali vicežupani, ktorí predstavili oblasti svojej činnosti – József Berényi zodpovedá za vzdelávanie a školstvo, dopravu a infraštruktúru. Marek Neštický za kultúru, občiansku spoločnosť, mládež a šport, transparentnosť a otvorenosť župného úradu. Pavol Kalman za oblasť zdravotnej starostlivosti, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia a Roman Sova za oblasti hospodárenia, financií a sociálne služby.

Otvorenosť k spolupráci, komunikácia a jasné rozdelenie kompetencií považujem za dôležitý krok k zlepšeniu mnohých oblastí v kraji. V ďalšej časti predstavili primátorka Vrbového a starostky a starostovia obcí okresu jednotlivé mestá a obce, aktuálne výzvy, problémy a priority. TTSK si nesie ako svoje dedičstvo dlhy a množstvo nedoriešených problémov. Medzi kritické problémy boli v diskusii označené cesty, osobitne cesta na Havran, Krajinský most, chýbajúca kanalizácia vo viacerých obciach. Viacerí primátori a starostovia hovorili aj o svojich plánoch kandidovať či nekandidovať v komunálnych voľbách na jeseň tohto roku.

Pre mňa ako župnú poslankyňu obohacujúce stretnutie prinieslo mnoho informácií o výzvach a prioritách a možnostiach spolupráce v regióne. Rezonovali témy infraštruktúry, ciest, cyklotrás, kanalizácie, chýbajúce zariadenia sociálnej starostlivosti napriek tomu, že sme najstarším okresom v TTSK, neefektívnosť autobusovej dopravy, čerpanie eurofondov.

Stretnutie uzatvorili primátor Piešťan a predseda TTSK, ktorí v tlačovom brífingu zosumarizovali priebeh stretnutia a priblížili ďalšie kroky. Na pohľad vábivé a chutné občerstvenie na stretnutie pripravili žiaci Hotelovej akadémie v Piešťanoch.

Lucia Drábiková

Continue Reading

Blogy

Prvé zasadnutie TTSK 2017 aj o nepredaji majetku a spolufinancovaní projektov

Published

on

By

V stredu 8. februára, tradične o 13-tej hodine sa v Trnave uskutoční prvé zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017. Po správe hlavnej kontrolórky bude vyhodnotené ďalšie kolo obchodných verejných súťaží, nasledovať budú návrhy nájmov a zmeny v podávaných projektoch pre žiadosti o európske fondy. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a daňových príjmoch, ako aj realizovaných projektoch. Odznie aj informácia o vyhlásení Roku Jozefa Miloslava Hurbana, kde pri tejto príležitosti môžu byť ocenené aj osobnosti z nášho mesta.

Ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže, v ktorej najviac ponúkaných nehnuteľností je práve v Piešťanoch, neprinieslo žiadnu ponuku, ktorá by bola akceptovateľná, takže ani jeden z piatich ponúknutých piešťanských objektov nebude odpredaný. Všetky prechádzajú do ďalšieho kola.

6. októbra 2016 bol slávnostne vyhlásený Rok Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200-tého výročia od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti budú udeľované aj Pamätné medaile predsedu TTSK.  Návrhy na ocenenia bude možné posielať, po schválení zmeny VZN, v priebehu tohto roku.

Do bloku informácií bola 7.2.2017 doplnená aj informácia o činnosti a podpore z nadácie dar ako aj informácia o spolupráci TTSK s ADELI Medical Centrom v Piešťanoch, kde sa na tento rok plánuje s podporou 16 485 EUR pre 21 žiadateľov.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2016 – december 2016
3. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2017 – september 2017
4. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 26. kola obchodnej verejnej sútaže
5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 27. kola obchodnej verejnej sútaže
6. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej sútaže na prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz
7. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej sútaže na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 245/2015/14 zo dňa 25.11.2015 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Jelka
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 310/2016/18 zo dňa 20. júla 2016, ktorou sa mení výška spolufinancovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava – „Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Návrh na spolufinancovanie projektu „Plán udržatelnej mobility Trnavského samosprávneho kraja“
11. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov“ – NAREG v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
12. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci partnerov na projekte „Poklady Strednej Európy“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
13. Návrh na spolufinancovanie projektu „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách“ (3E–MoravaNature) a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímatelom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
14. Návrh na spolufinancovanie projektu „Connecting Regions SK-AT“ (ConnReg SK-AT) a návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímatelom a partnermi projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
15. Návrh na zriadenie Výboru pre audit
16. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
17. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 4/2016
b) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 5/2016
c) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2016
d) Informácia – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA)
e) Informácia o upustení od tretej opakovanej dobrovoľnej dražby (4. kolo) v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. (stavba Hotel Branč v Senici) vyhlásenej na deň 09.01.2017
f) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.12.2016 programového obdobia 2007-2013
g) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.12.2016 programového obdobia 2014-2020
h) Informácia – Národné matičné slávnosti 2017 v Trnave
i) Informácia – Odpočet aktivít Roka Jozefa Miloslava Hurbana v Trnavskom samosprávnom kraji
j) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od decembra 2016 do februára 2017
k) Informácia o činnosti, príjmoch a poskytnutej pomoci NADÁCIE DAR v roku 2016
l) Informácie odboru sociálnej pomoci:
1. Informácia – Charitatívne aktivity TTSK realizované v oblasti sociálnej pomoci v roku 2016
2. Informácia o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Neurorehabilitacným centrom v Šoproni v Maďarsku
3. Informácia o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Adeli Medical Centrom v Pieštanoch
4. Informácia o činnosti Krízového strediska v Trnave
5. Informácia o konferenciách podporených Trnavským samosprávnym krajom
m) Ústne informácie predsedu TTSK
18. Rôzne
19. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.