Samospráva

Najvyšší kontrolný úrad si posvietil na hospodárenie mesta

By 23. mája 2013No Comments

Kontrolóri preverovali rozpočet, účtovníctvo, dodržiavanie právnych predpisov aj nakladanie s majetkom. Zamerali sa na obdobie roku 2012 a zistili niekoľko nedostatkov. Zadĺženie mesta podľa ich správy v sledovanom období mierne kleslo.

[singlepic id=19847 w=520 h=340 float=center]

 

Pri porovnaní celkového dlhu mesta Piešťany pracovníci NKÚ konštatovali, že v minulom roku došlo k jeho poklesu celkového o 2,25 %, teda o necelých 90-tisíc eur. Prepočítali aj dlh mesta na jedného obyvateľa. Za rok 2012 to bolo 122,89 eur.

„Kontrolou boli v meste Piešťany zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,“ píše sa v protokole , ktorú NKÚ zverejnil na svojej internetovej stránke. Radnica podľa kontorlórov nepostupovala v súlade so zákonom, keď v troch programoch čerpala peniaze nad rámec upravovaného rozpočtu a v troch prípadoch nesprávne zatriedila výdavky.

Mestu vyčítali uhradenie preddavku, ktorý nebol vopred dohodnutý, ale aj to, že v sledovanom období neboli na internete zverejňované súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Nesúlad so zákonom o obecnom zriadení našiel NKÚ vo viacerých prípadoch, keď hlavný kontrolór mesta nepostupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Radnica tiež nesprávne stanovila kúpnu cenu pozemku.

V závere správy NKÚ konštatuje: „Vnútorný kontrolný systém mesta možno vzhľadom k zisteným nedostatkom vyhodnotiť ako dobrý.“ Jediným odporúčaním, ktoré mestu dal, je vypracovať interný predpis o poskytovaní verejných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972