Z dvoch stoviek podnetov nahlásených prostredníctvom služby Odkaz pre starostu, vyriešili kompetentné inštitúcie viac než polovicu. Tvorcovia považujú projekt za úspešný a chystajú ďalšie vylepšenia.

odka pre starotuStretnutie administrátorov Odkazu pre starostu z celého Slovenska

Aj o nich sa hovorilo na stretnutí administrátorov portálu, ktorý v našom meste spravuje dobrovoľník Karol Surový. „Existuje diskusia o rôznych novinkách, ako by sa portál mohol vyvíjať do budúcnosti,“ vysvetli piešťanský administrátor a dodal, že intuitívne a jednoduché fungovanie zostane určite zachované. Odkaz pre starostu podľa jeho slov tvoria najmä ľudia, ktorým nie je jedno ako Piešťany vyzerajú a ako sa nám bude v meste žiť v nasledujúcich rokoch.

„Týmto by som chcel poďakovať, všetkým – ktorí aktívne prispievajú podnetmi zo svojho okolia i prispievateľom do diskusií, ktorých názory si vážime, a sme radi že diskusie sa väčšinou vedú v slušnom a zmierlivom tóne,“ povedal Karol Surový.

V dohľadnej dobe vznikne kódex, aby boli diskusie konštruktívne a pomáhali hľadať optimálne riešenia. „ Z hlavných noviniek by som rád ešte spomenul aj budúcu možnosť pridávania podnetov v písomnej forme, o konkrétnom riešení sa zatiaľ diskutuje, keďže si uvedomujeme, že nie každý má možnosť elektronickej komunikácie. Ďaľšou novinkou je, že autori portálu začínajú organizovať stretnutia s aktívnymi občanmi, ktorí sa zaujímajú o dianie v miestnej samospráve.“

U nás na riešení nahlásených podnetov najčastejšie pracujú Služby mesta Piešťany. Naposledy dali upraviť chodníky v mestskom parku, po tom čo na ich zlý stav upozornil jeden z užívateľov služby. „Ďalej sú to rôzne mestské referáty, napríklad Referát životného prostredia MsÚ a v neposlednom rade veľa podnetov prichádza aj na mestskú políciu, pričom treba podotknúť, že ak sa jedná o akútny stav, treba využiť v prvom rade možnosť okamžitého upovedomenia na čísle 159.“

Za lokalízáciu tejto služby pre naše mesto poďakoval administrátor poslancovi Jozefovi Malíkovi z občianskeho združenia Pro Civitate, ktorý inicioval aj prepojenie Odkazu pre starostu s web stránkou mesta Piešťany.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972