Zmeny sú realizované na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo pred dvoma rokmi. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v procese prípravy. Stavebný úrad obce Banka už vydal rozhodnutie o využití územia.

MP 04-03-14 108026

V rámci prípravy má prísť k búraniu spevnených plôch, odstráneniu kovových konštrukcií, vybraných lavičiek aj pergol. Naplánovaná je aj zmena trasovania niektorých chodníkov. Návštevníci parku by po dokončení obnovy mali využívať nový mobiliár. Okrem lavičiek a košov to budú aj lehátka, pingpongové stoly, pitné fontány a informačné tabule.

V priestore existujúcich ihrísk sú navrhnuté volejbalové ihrisko s tartanovým povrchom a hokejbalové ihrisko z asfaltového betónu vhodné aj na streetball.

REKLAMA:

Monitoring_dirofilaria_pes

Podľa autoriek víťazného návrhu, je v rámci obnovy parku komplexne riešená sadovnícka koncepcia. „Zahrňuje ošetrovanie existujúcich stromov a asanáciu vybraných drevín nevyhovujúcich z hľadiska zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania,“ píšu Klára Nepustilová a Eva Teplická v článku zverejnenom na web stránke mesta. Obnova podľa nich zahŕňa novú výsadbu stromov, kríkov aj bylín, ktoré majú vniesť do parku dynamiku, detail a farebnosť. Hlavná promenádová alej vedúca od Kursalonu k fontáne má byť doplnená o výsadbu nenáročných trvaliek.

V uplynulých týždňoch prebiehalo ošetrovanie stromov, odstraňovanie nevhodných drevín z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti a zlého zdravotného stavu. Nová výsadba je naplánovaná na jeseň tohto roku alebo na jar budúceho.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972