Samospráva

Mestskí poslanci sa hrabali v odpadkoch

By 21. júna 2012No Comments

Nekonvenčným spôsobom upozornili na nedostatočné triedenie smetí členovia skupiny, ktorej cieľom je motivovať Piešťancov, aby zodpovednejšie nakladali s odpadom. Na sídlisku Adam Trajan 21. júna vysypali kontajner na komunálny odpad a začali triediť jeho obsah.

[singlepic id=31704 w=320 h=240 float=left]„Možno až 60 % by sa dalo ešte separovať. Preto aj náklady na odvoz odpadu je možné znižovať,“ zhodnotil mestský poslanec Juraj Brna (nezávislý). V kontajneri našli množstvo tetrapakových obalov, plastov aj papiera. Na všetky tieto komodity majú obyvatelia k dispozícii farebne odlíšené koše.

„Do komunálneho odpadu patria iba smeti, ktoré nevieme recyklovať. Napríklad biologický materiál, teda šupy zo zeleniny a ovocia, niektoré znečistené hygienické potreby a silne znečistený papier. Na sklo, kovy, čistý papier, plasty, PET-fľaše aj tetrapaky sú učené špeciálne kontajnery,“ povedal Ján Baranovič z referátu životného prostredia mestského úradu. Dodal, že niektoré tieto koše sú na sídlisku Adam Trajan už od roku 1992.

Aj on potvrdil, že náklady na vyvážanie komunálneho odpadu sa dajú znížiť: „Pravdepodobne však nezaťažujú občanov až tak, aby ich donútili zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu.“

„Vývoz separovaného odpadu má totiž radnica zadarmo. Platí iba za komunálny. Ak by ho bolo menej, ušetrili by sme,“ vysvetlil poslanec Jozaf Malík (nezávislý). Na zastupiteľstve inicioval vznik skupiny, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby triedili. Pomôcť má aj táto akcia. Okrem toho prebieha enviromentálna výchova detí v škôlkach a školách.

V súčasnosti je poplatok za komunálny odpad 0,07 eura na osobu, takže ročne každý z nás zaplatí 25 eur a radnica túto službu dotuje ešte aj z kúpeľného poplatku.

[youtube width=“522″ height=“316″]http://www.youtube.com/watch?v=n0F2qBEcTF0[/youtube]

Piešťanci žijúci v rodinných domoch separujú pritom oveľa poctivejšie. Spôsobuje to pravdepodobne anonymita sídlisk, kde sa nedá zistiť, kto nie je v triedení poctivý.

Zatiaľčo koše s vytriedeným komoditami sú na sídlisku Adam Trajan plné iba výnimočne, tie s komunálnym odpadom napĺňajú obyvatelia oveľa častejšie. Vyvážajú ich pritom šesťkrát za týždeň. Pri separovanom odpade je táto frekvencia oveľa nižšia, v závislosti od druhu komodity.

V prípade, že býva často plný aj kontajner na triedený odpad, mali by občania informovať referát životného prostredia. Úradníci potom zabezpečia ďalší kontajner na danú komoditu.

[nggallery id=1746]

Text, foto a video: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972