Zasadnutie Mestskej rady, ktoré sa bude konať v utorok 10. marca má až 26-bodový program. Okrem troch všeobecne záväzných nariadení sa budú jej členovia zaoberať aj návrhom na predaj akcií Prima banky, štatútom redakčnej rady novín Radnica informuje, vyhodnotením plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, nakladaním s odpadmi, niekoľkými návrhmi na prenájom alebo odpredaj nehnuteľnosti a napríklad aj dvomi súdnymi spormi.

radnica

Rokovanie začína o 15,00 h v zasadačke Mestského úradu na II. poschodí a je otvorené verejnosti.

(red)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972