Mestská rada zasadne v utorok

Mestská rada zasadne v utorok

5. marca 2015 Off Od PNky.sk

Zasadnutie Mestskej rady, ktoré sa bude konať v utorok 10. marca má až 26-bodový program. Okrem troch všeobecne záväzných nariadení sa budú jej členovia zaoberať aj návrhom na predaj akcií Prima banky, štatútom redakčnej rady novín Radnica informuje, vyhodnotením plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, nakladaním s odpadmi, niekoľkými návrhmi na prenájom alebo odpredaj nehnuteľnosti a napríklad aj dvomi súdnymi spormi.

radnica

Rokovanie začína o 15,00 h v zasadačke Mestského úradu na II. poschodí a je otvorené verejnosti.

(red)