Mestský úrad Piešťany upozorňuje majiteľov a držiteľov psov, že v najbližších dvoch mesiacoch bude mestská polícia realizovať kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Piešťany a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnych daniach.

[singlepic id=44307 w=320 h=240 float=left]Hlavným zámerom tejto akcie je zistiť, či majú majitelia psíkov prihlásených v evidencii mestského úradu a či je uhradená príslušná daň. Ak pes nie je nahlásený do evidencie, jeho držiteľ sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165 eur.

Každý pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru musí byť riadne označený evidenčnou známkou. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou a tiež svoju totožnosť.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972