Ak by radnica otvorila viac tried, v budúcnosti by niektorú z nich musela zrušiť. Vo vyšších ročníkoch v nich totiž môže byť viac detí. Na Základnej škole M. R. Štefánika bude od 2. septembra otvorená jedna trieda, na Holubyho dve, na Mojmírovej a Brezovej po tri a na ZŠ F. E. Scherera jedna.

ziaci

Tento zámer obhajovala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva. Podľa jej slov takmer všetci riaditelia pôvodne požadovali otvoriť viac tried ako je teraz v pláne. Po odložení povinnej školskej dochádzky niektorých detí vedenie radnice dospelo k názoru, že stačí otvoriť desať tried.

Dve triedy chcela aj ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici. Pri otvorení jednej tam však podľa radnice zostávajú iba štyria budúci prváci, ktorí sú obyvateľmi Ratnoviec, kde došlo k zrušeniu prvého stupňa. Tamojší starosta zatiaľ nepožiadal o vydanie školského obvodu v Piešťanoch. Deti budú prijaté do niektorej z ďalších piešťanských škôl.

REKLAMA

Podľa prednostky sa zriaďovateľ musí na financovanie škôl pozerať komplexne. V Piešťanoch financuje ZŠ Brezová prevádzku škôl na uliciach Vajanského, Holubyho a Scherera. Iba ZŠ na Mojmírovej je finančne sebestačná.

Tieto argumenty podporila aj predsedníčka komisie školstva mestského zastupiteľstva Iveta Babičová. Pripomenula, že zákon umožňuje, aby bolo vo vyšších ročníkoch v triedach viac žiakov ako v prvom. Ak by teraz radnica otvorila viac tried neskôr by podľa zákona musela jednu z nich zrušiť a jej žiakov rozdeliť medzi ostatné školy.

„Pre deti aj rodičov by to bolo veľmi stresujúce. Ľudskejšie riešenie bude, ak deti od 2. septembra nastúpia do triedneho kolektívu, v ktorom zostanú nasledujúcich osem rokov,“ povedala Iveta Babičová.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972