Tri základné a jedna materská škola v zriaďovateľskej kompetencii piešťanskej samosprávy, budú mať od v dohľadnej dobe nových alebo staronových šéfov. Radnica vyhlásila výberové konanie na funkciou riaditeľa Materskej školy na Valovej ulici, Základnej školy M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho a ZŠ F. E. Scherera.

vajanskehozs

REKLAMA

zverland-2-april

Úspešní uchádzači musia mať vysokoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov pedagogickej praxe a príslušnú atestáciu. Okrem toho musia ovládať štátny jazyk, byť spôsobilí na právne úkony, bezúhonní, poznať školskú legislatívu a mať organizačné schopnosti. Taktiež musia predložiť návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy.

O víťazovi výberového konania budú rozhodovať rady jednotlivých škôl, v ktorých majú zastúpenie zamestnanci, rodičia aj zriaďovateľ. Žiadosti treba poslať na mestský úrad najneskôr 9. mája. Zoznam požadovaných dokumentov je zverejnený na webstránke radnice.

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972