Samospráva

Mesto hľadá nájomcu amfiteátra

By 27. septembra 201128 septembra, 2011No Comments

Piešťanskí poslanci na septembrovom rokovaní zastupiteľstva schválili ďalšiu ponuku na prenájom mestského majetku. Chcú prenajať amfiteáter v mestskom parku. Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže bude zmluva uzatvorená na 30 rokov a nový nájomca má stavbu opraviť do dvoch rokov.

[singlepic id=20383 w=320 h=240 float=right]Realizáciou tejto súťaže poverilo zastupiteľstvo primátora, ktorý zabezpečí uverejnenie inzerátu s podmienkami pre záujemcov a vymenuje členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov. Kritériami hodnotenia bude funkčná náplň, výška ponúknutého nájomného a predpokladaná výška nákladov na rekonštrukciu.

Podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu SR musia architektonické návrhy prípadných záujemcov zachovať pôvodnú hmotu amfiteátra v maximálne možnej miere, stavba má mať funkcionalistický výraz a zostať má aj jej pôvodné prepojenie s parkom. Nájomné počas rekonštrukcie, ktorá môže trvať maximálne dva roky, poslanci stanovili na 11 900 eur za rok. Ďalších 28 rokov bude nový nájomca platiť toľko, koľko ponúkne vo svojom súťažnom návrhu.

[singlepic id=20384 w=320 h=240 float=left]Podmienky súťaže obsahujú aj prípustnú funkčnú náplň amfiteátra. Môžu tam byť zariadenia kultúry, hygienické a občerstvovacie zariadenia, detské ihriská alebo malá architektúra nenarúšajúca charakter územia.

Prírodný amfiteáter sa nachádza v Mestskom parku, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou a aj samotná stavba je navrhnutá na zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok. Odborníci oceňujú, že autori projektu M. M. Scheer a J. Rajchl citlivo spojili architektonicky formovaný priestor a zeleň pôvodného lužného lesa. Toto letné prírodné divadlo bolo slávnostne otvorené v roku 1959.

Radnica sa pokúsila roky nevyužívaný priestor už niekoľkokrát predať alebo prenajať. Najbližšie k tomu bola v roku 1998, kedy bola so spoločnosťou IPM art s. r. o. predbežne dojednaná zmluva o nájme za 100 Sk ročne na dobu 30 rokov. K jej uzatvoreniu však nedošlo a konateľ spoločnosti Peter Michalec oznámil, že po prieťahoch s poslancami vtedajšieho mestského zastupiteľstva investor stratil dôveru a zahraničný úver bol zrušený.

[nggallery id=1111]

Text a foto: Martin Palkovič

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972