Samospráva

Mesto bude vzdelávať seniorov za 120-tisíc eur

By 31. októbra 2013No Comments

Väčšinu nákladov na rozšírenie vedomostí starších ľudí zaplatí Európska únia. Samospráva získala tieto prostriedky z operačného programu Vzdelávanie prostredníctvom agentúry ministerstva školstva.

Na kurzy finančnej a právnej orientácie, počítačovej gramotnosti, angličtiny alebo vyšívania sa mohli od augusta prihlásiť ľudia s trvalým pobytom v Piešťanoch starší ako 50 rokov. Okrem spomínaných oblastí sa budú vzdelávať aj v oblasti rozvoja osobnosti, vitality a zdravého životného štýlu, či záhradkárstva. V ponuke bola aj muzikoterpia a spoločenské tance.

Radnica na tento účel získala peniaze z eurofondov cez ministerstvo školstva. Výzva bola zameraná na rozširovanie vedomostí zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Vzdelávanie zabezpečia interní zamestnanci žiadateľa na základe dohody o vykonaní práce. Na zabezpečenie kvality vzdelávania budú dozerať externí garanti vybraní verejným obstarávaním.

Náklady na projekt dosiahli výšku 119 462 eur, 95% je hradených formou nenávratného finančného príspevku, zvyšok zaplatí mesto. O kurzy bol medzi seniormi mimoriadny záujem, všetky miesta sa zaplnili počas niekoľkých týždňov. Do projektu sa v budúcom roku celkovo zapojí 130 seniorov. Okrem nich má mesto na zozname aj 50 náhradníkov. Pre všetkých je povinný počítačový kurz, ostatné kurzy si môžu seniori zvoliť podľa záujmu. Výučba začína v januári a je rozdelená na 15 mesiacov.

Text: Tlačová správa MsÚ/red

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972