Cesta dostane nový povrch, chodníky budú zo zámkovej dlažby, ale opravám musí ustúpiť 13 stromov. Dodávateľ, ktorým je firma Ze-Pra zo Zlatých Moraviec, má podľa zmluvy so samosprávou prebrať stavenisko 21. júla. Uzávierka potrvá až do októbra.

[singlepic id=55620 w= h= float=center]

Komunikácia dostane nový povrch z asfaltového betónu. Dodávateľ vybuduje aj 12 pozdĺžnych parkovacích miest, povrch chodníkov na oboch stranách ulice bude zo zámkovej dlažby. Výškovo sa upravia šupátka a kanalizačné šachty, odstránia sa jestvujúce dažďové vpuste a nahradia novými uličnými, vrátane napojenia do kanalizácie. Jestvujúce stožiare verejného osvetlenia dodávateľská firma zdemontuje a nahradí novými pozinkovanými stožiarmi, vysokými 8 m s výložníkmi vrátane nových svietidiel a káblových rozvodov. Záver prác obstará trvalé dopravné značenie.

Rekonštrukcii padne za obeť 13 stromov, vytvárajúcich dlhodobo kolorit tejto ulice, ale s negatívnym dopadom na kvalitu chodníkov, ktoré korene stromov už dlhodobo narúšajú. Vzhľadom na hustotu podzemných sietí a parametre chodníka ich nahradí len 8 stromov lipy malolistej, ktoré v období vegetačného kľudu na rozhraní októbra a novembra do vopred pripravených priestorov vysadia pracovníci mesta.

Počas rekonštrukcie, ktorej koniec je naplánovaný na prvý októbrový týždeň, bude ulica uzatvorená. Obchádzka povedie po susednej Sládkovičovej ul. Mesto Piešťany investuje z vlastných zdrojov na túto akciu 126 000 eur.

m_MG_1225

Text: Tlačová správa MsÚ (krátené)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972