Mestskí poslanci prerokovali vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien územného plánu v lokalite Lodenica. Firma NPW a. s. žiada preklasifikovať svoje pozemky na plochy všeobecného bývania. Ide o ovocné sady medzi existujúcou obytnou zónou Lodenica a cestou do Drahoviec.

lodenica

Podľa dostupných informácií, tam chce investor postaviť relaxačno-rezidenčný komplex. Jeho budúci susedia – obyvatelia Lodenice sa však obývajú, že pozemky rozparceluje a rozpredá. Následný stavebný ruch, by im mohol zhoršiť kvalitu bývania.

Preto okrem iného žiadajú, aby prípadná výstavba v tejto lokalite musela byť obsluhovaná po novej komunikácii vedúcej z cesty I/61 medzi Piešťanmi a Drahovcami. Jana Vitková zo stavebného úradu poslancom počas prerokovania tohto materiálu povedala, že táto pripomienka je logická a bude braná na vedomie. Nestotožnila sa však s návrhom obyvateľov, aby ich pozemky od novej výstavby oddeľoval desaťmetrový pás zelene. Podľa jej slov nie je podľa aktuálne platnej kategorizácie možné určiť, že na danom území budú stáť iba jednopodlažné budovy.

Vedúca stavebného úradu potom navrhla poslancom, aby prijali uznesenie, v ktorom zaviažu investora vypracovať územný plán zóny. Podľa jej slov je to nástroj, ktorý umožňuje na základe schválenej regulácie sledovať rozvoj územia v stanovených intenciách.

Zastupiteľstvo toto uznesenia prijalo. Investor musí územný plán zóny nechať spracovať na vlastné náklady.

Podľa primátora Rema Ciccutta je zmena územného plánu dlhotrvajúcim procesom: „Prijali sme dve základné uznesenia, ktoré nespomaľujú ani nezrýchľujú tento proces, ale sú iba jednou z jeho súčastí.“

V ďalších krokoch dostanú poslanci podrobnejšie informácie o tom, ako by lokalita mala v budúcnosti vyzerať a až potom rozhodnú o definitívnej zmene územného plánu.

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972