Letisko kraj oddĺži, mesto sa zatiaľ nerozhodlo

Letisko kraj oddĺži, mesto sa zatiaľ nerozhodlo

28. apríla 2015 Off Od PNky.sk

Krajskí poslanci na svojom zasadnutí v stredu 22. apríla podporili oddĺženie piešťanského letiska vo výške približne 1,5 milióna kapitalizáciou pohľadávky kraja. Vyšší územný celok tak môže získať vyššiu účasť na jeho majetku, a tým aj vplyv pri rozhodovaní. Podobný postup navrhovali právnici letiska aj Mestu Piešťany, ktorému spoločnosť  dlží cca 437 tisíc eur na dani 100 tisíc na úrokoch z omeškania. Vedenie mesta narýchlo predkladá materiál o oddlžení na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva.

letisko lietadlo

Podľa návrhu, ktorý schvaľovalo krajské zastupiteľstvo, najskôr pohľadávky vlastnej spoločnosti SMS TTSK voči letisku odkúpi Trnavský samosprávny kraj za euro.  Potom vyrovná dlh v akciovke Letisko Piešťany nepeňažným vkladom, čím príde k zvýšeniu základného imania a tým aj majetkovej účasti kraja v spoločnosti. Rozhodnutie krajského zastupiteľstva ale ešte prejde valným zhromaždením akcionárov Letiska Piešťany, ktoré by sa malo konať v máji tohto roku.

„Menšie letiská majú problém s prežitím. TTSK sa snaží ako majoritný akcionár piešťanského letiska udržať v dobrom stave a v prevádzke. Zatiaľ ešte nedokážeme náklady pokryť tržbami. Máme však potešiteľné signály z minulého roka o náraste objemu prepravovaných osôb, no stále to nestačí na to, aby sme mohli uhradiť záväzky voči akcionárom a bankovému subjektu. Prevodom pohľadávky na Trnavský samosprávny kraj a jej následnou kapitalizáciu sa snažíme zbaviť letiskovú spoločnosť záväzkov a vylepšiť finančnú kondíciu vo vzťahu k budúcim potrebám,“ znie stanovisko krajského župana Tibora Mikuša, zverejnené na stránke TTSK.

letisko3

Mesto s podobným postupom zatiaľ váha. „Pohľadávku, ktorá je daňová, kapitalizovať nemôžeme. Zákon zakazuje, aby bol takýto nedoplatok kapitalizovaný. Pred pár dňami prišiel na právne oddelenie mestského úradu list z VÚC, v ktorom advokátska kancelária navrhla nejaký spôsob, akou formou by sa to dalo riešiť – a to tým, že by sa z mestského rozpočtu peniaze dali do Letiska Piešťany v tej sume, aká je pohľadávka, čím by sa navýšilo základné imanie, čiže počet akcií a z tých peňazí by Letisko Piešťany zasa splatilo dlh, ktorý voči nám má. Zákon o majetku obcí toto povoľuje, ale je tam veľa otáznikov. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá. Mohol by tam vzniknúť napríklad ten problém, že my im dáme peniaze a oni nám ich nevrátia,“ povedal po zasadnutí primátor Piešťan a krajský poslanec Miloš Tamajka.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Poslankyňa Iveta Babičová, ktorá je zároveň členkou krajského i mestského zastupiteľstva (SDKÚ-DS), tiež nie je presvedčená, či je toto dobrý krok. „Keď letisku poskytuje pôžičky donekonečna eseročka kraja, poslanci nemajú na to žiaden vplyv,“ uviedla a vyjadrila obavy, aby nakoniec letisko neskončilo v súkromných rukách. „Treba si položiť otázku, je to akciová spoločnosť, podnikateľská – je vedená dobre? Robí všetko preto, aby získala zákazníkov? Mám ja prehľad, či hospodári efektívne? Nemám.“

lietadlo

V podobnom duchu sa vyjadrili aj zástupcovia rezortu, ktorý každoročne poskytuje letisku dotácie zo štátneho rozpočtu.  „V roku 2014 boli letiskovej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. poskytnuté dotácie v celkovej sume 225 669 Eur. Dotácie boli poskytnuté na účel bezpečnostná ochrana letísk, výkon záchranných a hasičských služieb a riadenie a vybavenie letov oslobodených od odplát,“ uviedol hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa. Na rok 2015 je v rozpočtovej kapitole MDVRR SR v súčasnosti rozpočtovaný 1 milíon eur, ale je prednostne určený na oslobodené lety. Tie ale Letisko Piešťany v minulom roku nevykázalo.

Podľa hovorcu má teda rezort snahu zachovať regionálne letiská a snaží sa hľadať i dodatočné financie, avšak dôležité je i podnikateľské správanie akciovej spoločnosti: „K otázke ďalšieho fungovania uvedieme, že našou prioritou zostáva zachovanie súčasnej siete regionálnych letísk, keďže majú v sebe potenciál prispieť k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku a priniesť a prilákať do regiónov viac turistov aj podnikateľov. Ich prevádzka však môže byť na inej úrovni, napríklad len v oblasti všeobecného letectva.  Je preto našou snahou nájsť dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby sme zabezpečili ich fungovanie. Rovnako platí, že každé z regionálnych letísk je prevádzkované akciovou spoločnosťou, čo znamená, že sú to samostatné podnikateľské subjekty a úlohou manažmentu je postarať sa o riadne fungovanie letiska. Na ich fungovaní by mal mať záujem aj región a samospráva,“ uzavrel M. Kóňa.

V materiáli, ktorý na rokovanie zastupiteľstva pripravili vedúca organizačno-právneho odboru Lívia Damboráková a vedúca ekonomického odboru Lucia Duračková, sa neodporúča navrhované riešenie oddĺženia, pretože ho považujú za účelové a rizikové (nie je záruka vrátenia peňazí), a taktiež ako len dočasné riešenie pre letisko.

Podľa primátora Miloša Tamajku  by však bolo veľmi zlé, ak by piešťanské letisko nefungovalo a mesto má záujem na jeho rozvoji. „Asi pred mesiacom som mal stretnutie so zástupcami cestovných kancelárií Slovenska, ktoré sú v Izraeli a je tam veľký záujem, aby fungovala pravidelná linka Piešťany – Izrael, poprípade Tel- Aviv,“ uviedol. Podobné informácie ale avizoval riaditeľ letiska František Varga už v roku 2013, keď letisku hrozilo prerušenie prevádzky, do dnešného dňa však neboli zrealizované.

-ad-, foto: archív PNky