Seniori, ktorí sú prihlásení na kurzy vzdelávania v rámci projektu Aktívne stárnutie, by mali prísť 5. mája o 15.00 h do kina Fontána. Na stretnutí odovzdajú záväzné prihlášky a rozdelia sa do skupín.

Odborné kurzy pre dôchodcov mali začať na prelome februára a marca. Prihlásilo sa na ne viac ľudí, ako mohol mestský úrad prijať. „O vzdelávacie kurzy bol medzi seniormi mimoriadny záujem. Do projektu sa ich celkovo zapojí 130. Okrem nich má mesto na zozname aj 50 náhradníkov,“ informovala radnica.

REKLAMA

Po stretnutí so všetkými účastníkmi kurzov bude vypracovaný presný harmonogram. Vzdelávanie sa oficiálne začne 12. mája 2014, ukončené by malo byť k 31. januáru 2015. Učiť sa bude na Malej scéne MsKS, v klube Aksen aj v priestoroch na Kukučínovej ulici.

Účastníci si môžu vybrať z rôznych druhov kurzov. Oboznámia sa s prácou na počítači, zorientujú sa v systéme verejnej správy, dostanú základy právnych a finančných vedomostí. Okrem toho môžu absolvovať kurz muzikoterapie, záhradkárstva, vyšívania alebo zdravého životného štýlu.

Text: Tlačová správa/ts

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972