Až do konca januára môžu obyvatelia Piešťan a inštitúcie, ktoré tu sídlia predkladať mestskému úradu mená nominantov na ocenenie za prínos v oblasti sociálnych vecí, kultúry, športu a životného prostredia.

[singlepic id=40614 w= h= float=center]

V kategórii Kultúrny počin roka 2012 zvíťazil Michal Ego Straka so skladbou Žijeme len raz

Ceny udeľuje primátor za výnimočné aktivity v uplynulom roku, návrhy prijíma do 31. januára. Mali by obsahovať zdôvodnenie a charakteristiku osoby alebo subjektu, ktorý má cenu dostať. Ocenené aktivity alebo skutky musia byť zrealizované v roku 2013.

Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktorí v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí.

Cena môže byť udelená za výnimočné aktivity v sociálnej oblasti (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi), ďalej v kultúrnej oblasti, kde sú dve kategórie – kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií a záujmových združení) a v environmentálnej oblasti (za ochranu prírody a životného prostredia).

Nominantov na cenu Športovec roka 2013 môže verejnosť navrhnúť v týchto kategóriách: najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív, tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy posielajte na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku je potrebné uviesť názov príslušného referátu (podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca) a heslo: „Cena primátora“ resp. Športovec roka.

 (red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972