Členov zastupiteľstva, ktorí za návrh svojich odmien nehlasovali, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš vyzval, aby peniaze poukázali v prospech nadácie Dar. Mesačná odmena poslancov a podpredsedov komisií je 530 eur. Člen Rady TTSK má nárok na 580 eur.

peniaze (2)

Výška odmien prešla v stredu 5. februára v krajskom zastupiteľstve hladko. Z 38 prítomných bolo 32 poslancov za, päť proti a jeden sa zdržal.  V rozprave nezaznela žiadna námietka ani návrh.

„Pokiaľ by mal niekto problém s výškou odmeny a myslí si, že je neadekvátna, tu sú žiadosti, kde môžete svoju odmenu poukázať na nadáciu Dar. Oslovujem tých, ktorí nehlasovali za,“ povedal po hlasovaní župan Tibor Mikuš s tým, že prostredníctvom nej sa peniaze dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú. Nadáciu Dar zriadila v roku 2004 župa.

„Nesúhlasím s tým, aby poslanci dostávali hneď na začiatku volebného obdobia maximálnu možnú výšku odmien podľa zákona. Myslím, že ak bude zastupiteľstvo dobre fungovať a pracovať, nie je problém si výšku odmien upraviť, povedzme o pol roka,“ odpovedal Jozef Drahovský na otázku, prečo hlasoval proti tomuto návrhu.

Dodal, že nebol proti odmenám, ale proti ich výške. Časť chce preto venovať na podporu športu a mládeže. „Ponuku pána predsedu TTSK považujem za dobrý nápad, avšak jeho násilné prezentovanie na zastupiteľstve na mňa nepôsobilo dôveryhodne. Na stránke nadácie Dar som navyše nenašiel ani účtovnú správu, z ktorej by vyplynulo, koľko z prijatých financií preinvestovali na podporu projektov a koľko spotrebovali na „prevádzku“ nadácie.“

Poslanci majú zo zákona nárok aj na paušálne náhrady a to na základe vzdialenosti svojho bydliska od Úradu TTSK. Ak to je menej než 20 km, patrí im mesačne 179 eur. V prípade, že bývajú vo vzdialenosti vyššej než 40 km, dostanú 205 eur. Plat predsedu TTSK Tibora Mikuša je zákonom určený na 3 220 eur. Župan má nárok na paušálne náhrady vo výške 128 eur.

Ešte pred odmenami zastupiteľstvo schválilo zloženie komisií a Rady TTSK. V nej bude Piešťany zastupovať Peter Ottinger (SDKÚ-DS). Jeho stranícka kolegyňa Iveta Babičová sa stala členkou komisie pre životné prostredie a podpredseníčkou komisie pre školstvo.

Podpredsednícke posty získali aj nezávislí poslanci Remo Cicutto (komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch) a Jozef Drahovský (komisia pre sociálnu oblasť). Prvý z nich je zároveň členom komisie pre pozemné komunikácie a dopravu, druhý členom komisie pre životné prostredie.

Dva posty v poradných orgánoch bude zastávať aj Miloš Tamajka (Smer-SD), ktorý sa stal podpredsedsedom komisie pre sociálnu oblasť a členom finančnej komisie.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972