Samospráva

Každý Piešťanec vyrobí 570 kg odpadu, vytriedi asi tretinu

By 3. apríla 2012No Comments

Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa 29. marca dostalo vyhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom. Podľa referátu životného prostredia, ktorý ho pripravil, sa celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v Piešťanoch znížilo. V separovaní patríme medzi najlepších, ale aj tak je priestor na zlepšenie.

[singlepic id=21637 w=320 h=240 float=right]Poslanec Marián Urbánek si vo vyhodnotení všimol, že vlani rapídne narástol počet nelegálnych skládok a klesli náklady na bioodpad v rodinných domoch. Ján Baranovič z referátu životného prostredia mu odpovedal, že podľa novej metodiky sa uloženie veľkorozmerných odpadov ku kontajnerom považuje za založenie nelegálnej skládky. Takéto odpady by totiž ľudia mali odviesť hneď do Zberného strediska. Pokles nákladov na bioodpad zapríčinilo zníženie ceny za jeho odvoz.

Celkové náklady mesta na zabezpečenie zberu a uloženia odpadu za rok 2011 dosiali 1 232 187 eur. Medziročne narástli o vyše 100-tisíc. Zapríčinil to nový cenník a častejší vývoz separovaných smetí.

Každý Piešťanec za uplynulý rok vyprodukoval 570 kg odpadu. Na skládku pritom išlo 350 kg a vytriedených bolo 220 kg. S podielom 39 % separovaného odpadu patríme medzi najlepšie slovenské mestá.

[singlepic id=25568 w=320 h=240 float=right]„Piešťany sú síce na čele rebríčka, čo sa týka separovania odpadu, ale v porovnaní s mestami podobných veľkostí v západnej Európe sme na jeho chvoste. Taktiež treba podotknúť, že zatiaľ nie je badateľný pravidelný medziročný pokles produkcie odpadov, dá sa povedať, že v tomto stagnujeme,“ povedal poslanec Jozef Malík a dodal, že ideálny podiel separácie je 51 %.

Zastupiteľstvo podporilo jeho návrh vytvorenia pracovnej skupiny, ktorej cieľom motivovať obyvateľov, aby zodpovednejšie pristupovali k nakladaniu s odpadmi a tým znižovať náklady na jeho likvidáciu a dopady na životné prostredie. „Občania si musia uvedomiť, že závisí skutočne iba od nich, či náklady budú v ďalších rokoch narastať. Poplatky za odpady sú totiž jedna z mála vecí, kde ich výšku ovplyvňujú,“ upozornil Jozef Malík. Členmi skupiny budú okrem neho Juraj Brna, Ján Baranovič a Michal Fiala.

Priestor na zlepšenie je podľa jeho slov na sídliskách. „Práve tam je najmenší podiel recyklovania a z toho dôvodu, bolo mesto donútené zvýšiť frekvenciu vývozu odpadu z pôvodných 2-3 krát do týždňa, na každý pracovný deň. Je to taktiež nespravodlivé voči obyvateľom v rodinných domoch, ktorým je odpad vyvážaný iba dvakrát za mesiac,“ uzavrel Jozef Malík.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972