Okrem ocenení pre kultúrnu osobnosť a za kultúrny počin, udelí primátor Mesta Piešťany za rok 2014 aj ďalšie dve ceny – za aktivity a výrazné prispenie k rozvoju v oblasti sociálnej a za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, odporučila až dvoch adeptov a dala v závere na výber primátorovi. Komisia pre životné prostredie mala zasa opačný problém – žiadne návrhy mesto nedostalo.

50000000

Cenou primátora za aktivity a výrazné prispenie k rozvoju v oblasti sociálnej navrhli členovia komisie oceniť projektovú riaditeľku občianskeho združenia AkSen – aktívny senior, Jarmilu Stanekovú, a tiež Dášu Dzurechovú – dobrovoľníčku Materského centra Úsmev, pričom rozhodnutie oceniť jednu z nich ponechali na primátorovi mesta. Miloša Tamajku tak čaká ťažké rozhodovanie, pretože obe dámy naozaj vyvíjali činnosť nad rámec bežných povinností či dobrovoľníckych aktivít.

mp-03-09-12-53241

Dáša Dzurechová pri preberaní ceny pre MC ÚSMEV za rok 2011

Komisia pre životné prostredie na svojom rokovaní zasa dostala informáciu, že na Mestský úrad Piešťany neboli doručené žiadne návrhy na ocenenie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Členovia tejto komisie preto vzniesli požiadavku, aby návrhy mohli občania mesta posielať prostredníctvom e-mailu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta, bez uvádzania ďalších osobných údajov okrem mena a profesionálnych aktivít.

smida-jan-nggid047257-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Ďalej odporučili primátorovi Mesta Piešťany udeliť Cenu primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia pedagógovi Jánovi Šmídovi pre jeho celoživotný prínos v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania k ochrane životného prostredia.

(red, foto: www.jarmilastanekova.sk, mp, archív PNky, AkSen)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972